Detail publikace

Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí

GALÁŽ, Z. ZVONČÁK, V. KISKA, T. MUCHA, J. SMÉKAL, Z.

Originální název

Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí

Český název

Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.

Český abstrakt

V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.

Klíčová slova

akustická analýza, hypokinetická dyzartrie, zárazy v chůzi, Parkinsonova nemoc, objektivní analýza

Vydáno

31.08.2017

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

19

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT135650,
 author="Zoltán {Galáž} and Vojtěch {Zvončák} and Tomáš {Kiska} and Ján {Mucha} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Objektivní hodnocení poruch chůze na základě akustické analýzy četby dlouhého textu u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí",
 annote="V této práci jsme hodnotili zárazy v chůzi (FOG) vyskytující se při idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) s využitím akustické analýzy konvenčních, klinicky interpretovatelných řečových parametrů, popisujících řečové vady při hypokinetické dysartrii (HD) jako jsou dysfonie, nepřesná artikulace, dysprozodie a poškozená kvalita řeči. Řečové parametry, extrahovány z nahrávek čtení dlouhého textu 88 českými rodilými mluvčími, byly použity při jednorozměrné regresní analýze, která byla zaměřená na odhad jednotlivých částí klinického dotazníku kvantifikujícího zárazy v chůzi (FOG-Q) při PN. Pro jednotlivé položky FOG-Q (1-6) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu přibližně 0.97 bodu z celkového počtu 5 bodů. Pro ostatní sumarizační položky FOG-Q (část 1,2 a celkové skóre) jsme dosáhli průměrné chyby odhadu 1.37 bodů z rozsahu 10 bodů (část 1), 3.70 bodů z rozsahu 20 bodů (část 2) a 4.70 bodů z rozsahu 30 bodů (celkové skóre). Snížený rozsahu pohybů artikulačních orgánů (variabilita kmitočtu prvního formantu), omezená variabilita intenzity řeči (variabilita krátkodobé energie řeči) a zhoršená kvalita řeči (turbulentní a fonační index řeči) se ukázali jako potenciální ukazatel zárazů v chůzi hodnocenými pomocí jednotlivých částí dotazníku FOG-Q.",
 chapter="135650",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="19",
 year="2017",
 month="august",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}