Detail produktu

Software pro regresní učící křivky

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných technik. Software pro optimalizaci regresní analýzy (RLCT) poskytuje uživateli možnost jednoduchého a rychlého vykreslení tzv. učících křivek, podle kterých můžeme určit, jestli se jedná o tzv. „high-bias“, nebo tzv. „high-variance“ problém a následně určit další postup analýzy. Software RLCT poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů (CART), metoda ordinální regrese (OR), metoda lineární regrese (LR), metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů (SVMR), metoda regrese založené na Gaussových procesech (GPR). Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese.

Klíčová slova

analýza dat, bias, regrese, učící křivka

Datum vzniku

07.04.2017

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty