Detail produktu

Software pro klasifikační učící křivky

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro Optimalizaci klasifikační analýzy (CLCT) poskytuje uživateli možnost jednoduchého a rychlého vykreslení tzv. učících křivek, podle kterých můžeme určit, jestli se jedná o tzv. „high-bias“, nebo tzv. „high-variance“ problém a následně určit další postup analýzy. Software CLCT poskytuje možnost optimalizace 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů (SVM), naivní Bayesovy sítě (NBN), diskriminační analýza (LDA), k-nejbližších sousedů (kNN), klasifikační stromy (RF) a Gaussovy smíšené modely (GMM). Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace.

Klíčová slova

analýza dat, bias, binární klasifikace, učící křivka

Datum vzniku

07.04.2017

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty