Detail produktu

Software pro parciální korelační analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění atd. Mnohdy je ale zapotřebí při analýze dbát také na působení tzv. kovoariátu, tj. odečíst jejich vliv (parciální korelace) a tím zaručit relevantnost vypočtených výsledků. Software PCORR poskytuje jednoduchou možnost parciální korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty.

Klíčová slova

analýza dat, regrese, korelace, kovariáty

Datum vzniku

03.04.2017

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty