Detail produktu

FitXtractor - a metedata extraction tool for Fitcrack

HRANICKÝ, R. ZOBAL, L. VEČEŘA, V. MIKUŠ, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

FitXtractor is a tool for format detection and metadata extraction from encrypted media. Extracted metadata serve as an input for Fitcrack application.

Klíčová slova

zašifrovaná média, metadata, Fitcrack

Datum vzniku

28.09.2016

Umístění

http://fitcrack.fit.vutbr.cz/

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty