Detail publikace

Transformacia lokalneho výškoveho systemu (Balt po vyrovnaní) do jednotneho Celosvetoveho výškoveho systemu

BUDAY, M.

Originální název

Transformation of the local height system (Baltic vertical Datum) into unified World Height System

Český název

Transformacia lokalneho výškoveho systemu (Balt po vyrovnaní) do jednotneho Celosvetoveho výškoveho systemu

Anglický název

Transformation of the local height system (Baltic vertical Datum) into unified World Height System

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

One of the main problems of modern physical geodesy is the unification of local height systems into one unified global World Height System. The primal constant used for this purpose is the value of geopotential on Geoid's surface. The main difficulties are different types of physical heights that are used worldwide, different ways of treating with Earth tides which are mainly caused by the Sun and the Moon or necessity to agree on the reference value of W0. The method described in this paperis using global gravity field models. characteristics of normal gravity and well known reference value of W0. The method applied on local height system of the Czech republic - Baltic Vertical Datum - after adjustment.

Český abstrakt

Jeden z hlavných problemov sučasnej fyzikalnej geodezie je vytvorenie jednotneho celosvetoveho výškoveho systemu , ktoreho primarnou definičnou konštantou bude hodnota geopotencialu W0 na zakladnej hladinovej ploche - geoide. Tento problem naraža hned na niekolko uskalí ako su napríklad rôzne typy používaných fyzikalnych výšok vo svete, spôsoby odstranovania vplyvu prílivov a odlivov na tvar Zemskeho telesa či schopnosť dohodnuť sa na medzinarodnej urovni na referenčnej hodnote W0. V tejto praci sa budeme zaoberaťmetodou, ktora využíva globalne modely gravitačneho pola Zeme a referenčnej hodnoty W0 a budeme tento postup aplikovať na Ceský lokalny výškový system - Balt po vyrovnaní.

Anglický abstrakt

One of the main problems of modern physical geodesy is the unification of local height systems into one unified global World Height System. The primal constant used for this purpose is the value of geopotential on Geoid's surface. The main difficulties are different types of physical heights that are used worldwide, different ways of treating with Earth tides which are mainly caused by the Sun and the Moon or necessity to agree on the reference value of W0. The method described in this paperis using global gravity field models. characteristics of normal gravity and well known reference value of W0. The method applied on local height system of the Czech republic - Baltic Vertical Datum - after adjustment.

Klíčová slova

Fyzikalne geodezia, Celosvetový výškový system, Balt po vyrovnaní

Vydáno

26.01.2017

Nakladatel

Vysoke učení technicke

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5473-6

Kniha

Juniorstav 2017 - Sborník abstraktu

Číslo edice

19

Strany od

26

Strany do

26

Strany počet

1