Detail publikace

[submited] Časovo-frekvenčná analýza spánkového EEG s využitím metód založených na okamžitej frekvencii

Originální název

[submited] Časovo-frekvenčná analýza spánkového EEG s využitím metód založených na okamžitej frekvencii

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento článok je zameraný na spektrálnu analýzu EEG pacien-tov trpiacich poruchami dychového rytmu počas spánku. Hlavnou úlohou je využitie metód nevychádzajúcich z Fourierovej transformácie z dôvody obecne nestacionárne-ho charakteru signálu. V rámci predloženej práce boli otes-tované metódy využívajúce empirický rozklad signálu s následnou extrakciou okamžitej frekvencie a obálky signálu pomocou Hjorthových parametrov, Hilbertovej transformácie a algoritmu separácie diskrétnej energie.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT132535,
 author="Tomáš {Potočňák} and Jiří {Kozumplík}",
 title="[submited] Časovo-frekvenčná analýza spánkového EEG s využitím metód založených na okamžitej frekvencii",
 annote="Tento článok je zameraný na spektrálnu analýzu EEG pacien-tov trpiacich poruchami dychového rytmu počas spánku. Hlavnou úlohou je využitie metód nevychádzajúcich z Fourierovej transformácie z dôvody obecne nestacionárne-ho charakteru signálu. V rámci predloženej práce boli otes-tované metódy využívajúce empirický rozklad signálu s následnou extrakciou okamžitej frekvencie a obálky signálu pomocou Hjorthových parametrov, Hilbertovej transformácie a algoritmu separácie diskrétnej energie.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="132535",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 number="xy",
 volume="xy",
 year="2017",
 month="june",
 pages="x--y",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="journal article - other"
}