Detail produktu

Usměrňovací set k střídavému zdroji

KRBAL, M. WASSERBAUER, V. ORSÁGOVÁ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Usměrňovací set rozšiřuje použití již pořízeného střídavého zkušebního systému o stejnosměrné výdržné a průrazné zkoušky. Maximální stejnosměrné výstupní napětí je 300 kV a trvalý proud v propustném směru 350 mA. Set je společně se střídavým zdroje tvořen jako zkratuodolný do vrcholových hodnot zkratového proudu 50 A. Součástí je i napěťový odporový dělič se systémem měření v obou polaritách.

Klíčová slova

usměrňovač; dioda; odporový dělič

Datum vzniku

06.12.2016

Umístění

T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek