Detail produktu

Software pro optimalizaci regresní analýzy

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných technik. Software pro optimalizaci regresní analýzy (RGST) poskytuje uživateli možnost jednoduché a rychlé optimalizace zvoleného regresního algoritmu. Software RGST poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů (CART), metoda ordinální regrese (OR), metoda lineární regrese (LR), metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů (SVMR), metoda regrese založené na Gaussových procesech (GPR). Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese (gini index (GI), absolutní chyba (AE), střední absolutní chyba (MAE), kvadratická chyba (SE), střední kvadratická chyba (MSE), atd.

Klíčová slova

Řečový signal, regrese, optimalizace

Datum vzniku

11.01.2017

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty