Detail patentu

Hybridní čerpací systém

POCHYLÝ, F. HALUZA, M. HUDEC, M. ONDRŮŠEK, Č.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynálezem je hybridní čerpací systém, zejména pro čerpání kapalin z velkých hloubek, sestavený ze sady alespoň dvou vzájemně napojitelných potrubních segmentů (1). Podstata řešení spočívá v tom, že potrubní segment (1) je tvořen dutým potrubním tělesem (11), v jehož části pláště je zabudován stator (14) elektromotoru a v jehož vnitřním prostoru je zabudováno axiální čerpadlo (2) tvořené ložiskovým tělesem (21), z jehož skříně jsou vyvedena žebra (22) pro zajištění upevnění axiálního čerpadla (2) k vnitřní stěně potrubního segmentu (1), přičemž z ložiskového tělesa (21) je axiálně vyvedena pohonná hřídel (24), na které je uloženo oběžné kolo (25), jehož konce radiálních lopatek (26) jsou propojeny obvodovým kroužkem (27) tvořícím rotor elektromotoru.

Klíčová slova

smart potrubí, čerpadlo do hlubokých studní, prstencový motor, axiální čerpadlo

Číslo patentu

306386

Datum zápisu

16.11.2016

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek