Detail publikace

Změny optických vlastností biologických tkání: Experiment a simulace Monte Carlo

KASPAR, P. PROKOPYEVA, E. TOMÁNEK, P. GRMELA, L.

Originální název

Changes in Optical Properties of Biological Tissue: Experiment and Monte Carlo Simulation

Český název

Změny optických vlastností biologických tkání: Experiment a simulace Monte Carlo

Anglický název

Changes in Optical Properties of Biological Tissue: Experiment and Monte Carlo Simulation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Biological tissue is a very complex, yet important material to describe and analyze. Its properties are affected by chemical processes too numerous to easily understand and describe. By simplifying and grouping some aspects together we are able to create a model for simulating behavior of a photon inside of a biological sample. Using the Monte Carlo method an algorithm for calculating photon propagation through the tissue based on several optical parameters, like absorption and scattering coefficients, refractive indices and optical anisotropy, can be created. Based on some of the results of the simulation a comparative measurement on a muscle sample was performed to prove the usefulness of such model and to describe changes in the tissue sample based on the aforementioned optical parameters in both real life and the simulation.

Český abstrakt

Biologická tkáň je velmi složitý, ale důležitý materiál pro popis a analýzu. Jeho vlastnosti jsou ovlivněny chemickými procesy příliš početnými pro snadné pochopení a popis. Zjednodušením a seskupením některých aspektů jsme schopni vytvořit model pro simulaci chování fotonu uvnitř biologických vzorků. Pomocí metody Monte Carlo lze vytvořit algoritmus pro výpočet šíření fotonů tkání na základě několika optických parametrů, jako jsou koeficienty absorpce a rozptyly, indexy lomu a optická anizotropie. Na základě některých výsledků simulace byla provedena srovnávací měření na vzorku svalů, aby prokázala užitečnost takového modelu a pro popis změn ve vzorcích tkáně na základě výše uvedených optických parametrů v reálném životě a simulaci.

Anglický abstrakt

Biological tissue is a very complex, yet important material to describe and analyze. Its properties are affected by chemical processes too numerous to easily understand and describe. By simplifying and grouping some aspects together we are able to create a model for simulating behavior of a photon inside of a biological sample. Using the Monte Carlo method an algorithm for calculating photon propagation through the tissue based on several optical parameters, like absorption and scattering coefficients, refractive indices and optical anisotropy, can be created. Based on some of the results of the simulation a comparative measurement on a muscle sample was performed to prove the usefulness of such model and to describe changes in the tissue sample based on the aforementioned optical parameters in both real life and the simulation.

Klíčová slova

Monte Carlo, biologické tkáně, absorpce, rozptyl, index lomu, optická anizotropie

Vydáno

24.12.2016

Nakladatel

SPIE

Místo

Bellingham, USA

ISBN

9781510607330

Kniha

Proceedings of SPIE 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics

Číslo edice

10142

Strany od

101420R1

Strany do

101420R6

Strany počet

6

URL

BibTex


@inproceedings{BUT130396,
 author="Pavel {Kaspar} and Elena {Prokopyeva} and Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Changes in Optical Properties of Biological Tissue: Experiment and Monte Carlo Simulation",
 annote="Biological tissue is a very complex, yet important material to describe and analyze. Its properties are affected by chemical processes too numerous to easily understand and describe. By simplifying and grouping some aspects together we are able to create a model for simulating behavior of a photon inside of a biological sample. Using the Monte Carlo method an algorithm for calculating photon propagation through the tissue based on several optical parameters, like absorption and scattering coefficients, refractive indices and optical anisotropy, can be created. Based on some of the results of the simulation a comparative measurement on a muscle sample was performed to prove the usefulness of such model and to describe changes in the tissue sample based on the aforementioned optical parameters in both real life and the simulation.",
 address="SPIE",
 booktitle="Proceedings of SPIE 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave
and Quantum Aspects of Contemporary Optics",
 chapter="130396",
 doi="10.1117/12.2263271",
 howpublished="online",
 institution="SPIE",
 number="10142",
 year="2016",
 month="december",
 pages="101420R1--101420R6",
 publisher="SPIE",
 type="conference paper"
}