Detail publikace

Metody zadržování vody v urbánní krajině

LIČKOVÁ, N.

Originální název

Metody zadržování vody v urbánní krajině

Český název

Metody zadržování vody v urbánní krajině

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sídla v současné době představují velkou zátěž pro krajinu, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň v nevhodné míře produkují odpadní vody s nevhodným biologickým i chemickým složením. Problémy s plýtváním vodními zdroji, nevhodným využíváním vod a jejich znečišťováním bez následného přečištění či recyklace se stupňují. Soudobá opatření k zadržování vody v krajině, její úspoře a zajištění její kvality se propisují do územních plánů měst a obcí, ale také zasahují do architektury staveb města. Jejich funkčnost a možnosti ztvárnění jsou předmětem této práce.

Český abstrakt

Sídla v současné době představují velkou zátěž pro krajinu, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň v nevhodné míře produkují odpadní vody s nevhodným biologickým i chemickým složením. Problémy s plýtváním vodními zdroji, nevhodným využíváním vod a jejich znečišťováním bez následného přečištění či recyklace se stupňují. Soudobá opatření k zadržování vody v krajině, její úspoře a zajištění její kvality se propisují do územních plánů měst a obcí, ale také zasahují do architektury staveb města. Jejich funkčnost a možnosti ztvárnění jsou předmětem této práce.

Klíčová slova

dešťová voda; retence; akumulace; přečištění

Vydáno

11.11.2016

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5418-7

Kniha

6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016

Strany od

113

Strany do

124

Strany počet

12

URL

BibTex


@inproceedings{BUT130138,
 author="Nina {Vlček Ličková}",
 title="Metody zadržování vody v urbánní krajině",
 annote="Sídla v současné době představují velkou zátěž pro krajinu, a to i z vodohospodářského
pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň
v nevhodné míře produkují odpadní vody s nevhodným biologickým i chemickým
složením. Problémy s plýtváním vodními zdroji, nevhodným využíváním vod a jejich
znečišťováním bez následného přečištění či recyklace se stupňují. Soudobá opatření
k zadržování vody v krajině, její úspoře a zajištění její kvality se propisují do územních
plánů měst a obcí, ale také zasahují do architektury staveb města. Jejich funkčnost
a možnosti ztvárnění jsou předmětem této práce.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016",
 chapter="130138",
 doi="10.13164/ACAU.FA2016.14",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2016",
 month="november",
 pages="113--124",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}