Detail produktu

Software pro vizualizaci biomedicínských dat

ZVONČÁK, V. GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

Zpracování biomedicínských dat je často doprovázeno jistou formou vizualizace. Ta podává obecnou informaci o aktuálním stavu vsupních dat. Dále jsou často požadovány numerické výsledky statistických metod, které pak podávají detailní informace o vstupních datech. Tento software představuje univerzální aplikaci pro zkoumání statistických vlastností dat. Vstupní data mohou představovat jakoukoli informaci (ne pouze biomedicínská data), kde jediným omezením je jejich reprezentace. Popis jejich formátu lze najít mezi stáhnutými soubory. Rozměr vstupních dat je neomezený. Například vstupní data pro jednoho pacienta můžou být ještě rozdělena do několika skupin (příklad). Interakce s uživatelem je zajišťena pomocí jednoduchého grafického rozhraní. Software umožňuje vizualizovat nebo počítat tyto metody: Popisné statistiky, P-P plot, Q-Q plot, Histogram, fci hustoty pravděpodobnosti, Box plot, Korelační analýzu.

Klíčová slova

Box plot, graf, grafické rozhraní, GUI, histogram, jádrové odhady, korelační diagram, MATLAB, p-p plot, popisné statistiky, q-q plot, vizualizace.

Datum vzniku

09.07.2016

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty