Detail produktu

Zařízení pro přípravu dutých keramických vláken metodou povlakování nanášením

SALAMON, D. ROLEČEK, J. MACA, K.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k přípravě tenkých dutých vláken z keramických materiálů (převážně oxidová keramika) a to jak způsobem kontinuálním tak i semi-kontinuálním. Principem metody je ponoření vlákna, které slouží jako templát, do suspenze obsahující keramický materiál, který lze slinovat. Slinování může probíhat přímo, nebo po chemické reakci, jejímž výsledkem je keramický materiál. Rychlost povlakování lze řídit regulátorem odvíjení a navíjení vlákna (kontinuální mód), nebo posunem držáku vlákna (semi- kontinuální mód). Rychlost sušení vytvořeného povlaku lze řídit teplotou v okolí vlákna (ohřevem v průchozí sušárně).

Klíčová slova

povlakování, keramické materiály, zařízení na povlakování, metoda templátování

Datum vzniku

30.04.2016

Umístění

Purkyňova 123a, A1.22

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty