Detail patentu

Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů a elektronický systém k jeho provádění

NEUŽIL, P. HUBÁLEK, J. FUJCIK, L.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů při detekci IR záření dopadajícího na membránu bolometru, při kterém se zjišťuje změna elektrického odporu teplotního odporového snímače každého bolometru způsobená dopadem IR záření na membránu bolometru, načež se z této změny elektrického odporu určí množství dopadajícího IR záření na příslušný bolometr, přičemž se výstupní signál bolometru zpracovává vyhodnocovacím obvodem, kterým se zpracovává referenční výstupní signál bolometru a měřený výstupní signál bolometru a zjišťuje se rozdíl mezi oběma signály. Referenční výstupní signál a měřený výstupní signál se odděleně zpracovávají integrátorem (20) .SIGMA..DELTA. modulátoru prvního řádu, přičemž se .SIGMA..DELTA. modulátorem brání v přetečení integrátoru (20), na kterém se integruje signál odpovídající amplitudě absorbovaného IR záření, přičemž výstupní signály se odděleně zpracovávají tak, že se provede referenční měření bez IR záření, jehož výsledná hodnota napětí (V4(0)) na výstupu (202) integrátoru (20) se uloží do paměti a posléze se tato hodnota odečte od hodnoty napětí (V4(IR)) na výstupu (202) integrátoru (20) následně zjištěné při měření s IR zářením a výsledná rozdílová hodnota napětí (V4(IR) – V4(0)) se předá k dalšímu zpracování. Vynález se také týká elektronického systému k provádění způsobu.

Klíčová slova

bolometr, detekce IR záření, signál

Číslo patentu

306216

Datum zápisu

24.08.2016

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty