Detail produktu

Výroba prvků dělících stěn z bezslínkového betonu

KALINA, L. BÍLEK, V. KOPLÍK, J. NOVOTNÝ, R. MONČEKOVÁ, M. OPRAVIL, T.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Betonové prvek dělící stěny patří k silničním záchytným systémům, které jsou instalovány na krajnici nebo ve středním dělícím pásu pozemní komunikace. Nosný systém svodidla tvoří průběžné ocelové pruty z betonářské oceli BSt 500, které jsou přivařeny na ocelové zámky umístěné na koncích svodidla. Svodidlo je vyrobeno s použitím alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a cementářských odprašků.

Klíčová slova

dělící stěna, alkalická aktivace, vysokopecní struska, cementářské odprašky

Datum vzniku

05.09.2016

Umístění

ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty