Detail produktu

Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25)

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. PROKOP, R. KLEDROWETZ, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Aktivní prvek provádí součet dvou napětí a třetí od nich odčítá. Výsledek poskytuje na napěťový výstup zesílený 1x. Navržená buňka umožňuje zpracovávat vstupní signál v rozsahu nejméně +/-700 mV (THD < 0.5% pro všechny vstupy). Kmitočtová použitelnost předurčuje prvek pro aplikace do 10 MHz (BW0,707 > 45 MHz). Výroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 um C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

Klíčová slova

součtově-rozdílový sledovač, jednotkové zesílení

Datum vzniku

22.09.2016

Umístění

Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty