Detail publikace

Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG

MARŠÁNOVÁ, L. RONZHINA, M. SMÍŠEK, R. VÍTEK, M.

Originální název

Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG

Český název

Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá možnostmi použití kumulantů vyšších řádů pro reprezentaci srdečních cyklů při automatické klasifikaci. Kumulanty 2., 3., a 4. řádu jsou při automatické klasifikaci použity namísto časových průběhů srdečních cyklů. Z dřívějších studií vyplývá, že kumulanty vyšších řádů vykazují vlastnosti, díky kterým lze snížit variabilitu vzorů (srdečních cyklů) v rámci jedné klasifikační třídy a zvýšit klasifikační úspěšnost. Jako nástroj pro realizaci automatické klasifikace je zvolena metoda nejbližších sousedů a metoda support vector machine, jejichž využití je v dané oblasti velmi rozšířeno. Kumulanty vypočtené ze srdečních cyklů jsou při klasifikaci reprezentovány průběhy podvzorkovaných kumulantů a z kumulantů vypočtenými morfologický-mi a spektrálními parametry. Pro každou skupinu je odvozeno určité množství příznaků, z nichž je pomocí filtrů vždy vybrána nejvhodnější kombinace, která je následně při klasifikaci použita. Metoda je testována na signálech z izolovaných králičích srdcí. Použitím kumulantů vyšších řádu pro klasifikaci srdečních cyklů bylo dosaženo úspěšnosti klasifikace 98,80 %.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá možnostmi použití kumulantů vyšších řádů pro reprezentaci srdečních cyklů při automatické klasifikaci. Kumulanty 2., 3., a 4. řádu jsou při automatické klasifikaci použity namísto časových průběhů srdečních cyklů. Z dřívějších studií vyplývá, že kumulanty vyšších řádů vykazují vlastnosti, díky kterým lze snížit variabilitu vzorů (srdečních cyklů) v rámci jedné klasifikační třídy a zvýšit klasifikační úspěšnost. Jako nástroj pro realizaci automatické klasifikace je zvolena metoda nejbližších sousedů a metoda support vector machine, jejichž využití je v dané oblasti velmi rozšířeno. Kumulanty vypočtené ze srdečních cyklů jsou při klasifikaci reprezentovány průběhy podvzorkovaných kumulantů a z kumulantů vypočtenými morfologický-mi a spektrálními parametry. Pro každou skupinu je odvozeno určité množství příznaků, z nichž je pomocí filtrů vždy vybrána nejvhodnější kombinace, která je následně při klasifikaci použita. Metoda je testována na signálech z izolovaných králičích srdcí. Použitím kumulantů vyšších řádu pro klasifikaci srdečních cyklů bylo dosaženo úspěšnosti klasifikace 98,80 %.

Klíčová slova

kumulanty vyšších řádů, klasifikace, EKG

Vydáno

05.09.2016

Nakladatel

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Strany od

103

Strany do

111

Strany počet

9

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT127726,
 author="Lucie {Maršánová} and Marina {Ronzhina} and Martin {Vítek} and Radovan {Smíšek}",
 title="Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG",
 annote="Tento článek se zabývá možnostmi použití kumulantů vyšších řádů pro reprezentaci srdečních cyklů při automatické klasifikaci. Kumulanty 2., 3., a 4. řádu jsou při automatické klasifikaci použity namísto časových průběhů srdečních cyklů. Z dřívějších studií vyplývá, že kumulanty vyšších řádů vykazují vlastnosti, díky kterým lze snížit variabilitu vzorů (srdečních cyklů) v rámci jedné klasifikační třídy a zvýšit klasifikační úspěšnost. Jako nástroj pro realizaci automatické klasifikace je zvolena metoda nejbližších sousedů a metoda support vector machine, jejichž využití je v dané oblasti velmi rozšířeno. Kumulanty vypočtené ze srdečních cyklů jsou při klasifikaci reprezentovány průběhy podvzorkovaných kumulantů a z kumulantů vypočtenými morfologický-mi a spektrálními parametry. Pro každou skupinu je odvozeno určité množství příznaků, z nichž je pomocí filtrů vždy vybrána nejvhodnější kombinace, která je následně při klasifikaci použita. Metoda je testována na signálech z izolovaných králičích srdcí. Použitím kumulantů vyšších řádu pro klasifikaci srdečních cyklů bylo dosaženo úspěšnosti klasifikace 98,80 %.",
 address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 chapter="127726",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 number="4",
 volume="18",
 year="2016",
 month="september",
 pages="103--111",
 publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}