Detail produktu

Inovovaná řídicí jednotka laboratorního výukového standu

ČERVINKA, D. ONDREJČEK, V. TOMAN, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Laboratorní standy určené pro výuku a výzkum v oblasti elektrických pohonů byly inovovány prostřednictvím nové řídicí jednotky, sestávající s několika desek plošných spojů. Tím byly výrazně rošířeny možnosti pracoviště.

Klíčová slova

DSP, laboratorní výukový stand, nízkonapěťový asynchronní motor, stejnosměrný motor, výkonový měnič

Datum vzniku

16.06.2016

Umístění

Laboratoř SA 2.52 Technická 12 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www