Detail produktu

Software pro korelační analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění, atd. Software CORR poskytuje jednoduchou možnost korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty. Software CORR disponuje možností automatického ukládáni dosažených výsledkú do tabulky ve formátu *.xlsx a také vykreslením tzv. korelačních diagramů. Tento software je naprogramován v programovém prostrědí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.

Klíčová slova

Korelace, Pearson, Spearman, Kendall, analýza

Datum vzniku

18.08.2016

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www