Detail publikace

Segmentace intimy medie společné krkavice pomocí modelů aktivních kontur.

HESKO, B.

Originální název

Segmentation of the common carotid artery intima media using active contour models

Český název

Segmentace intimy medie společné krkavice pomocí modelů aktivních kontur.

Anglický název

Segmentation of the common carotid artery intima media using active contour models

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Ultrasound measurements of the human carotid artery intima media thickness are conventionally obtained using manual tracing between tissue layers. This article consists of different approach, when intima media thickness is determined automatically. Tissue layers are detected by use of active contour segmentation. This method does not use any type of gradient, only intensity based image is needed. Therefore, robustness to speckle noise is present. A total of 15 carotid artery ultrasound images is analyzed to determine wall thickness. For evaluation, each of the images contains manually added marks by an expert.

Český abstrakt

Ultrazvukové měření tloušťky intimy medie lidské krční tepny jsou konvenčně získané pomocí ručního trasování mezi vrstvami tkáně. Tento článek popisuje odlišný přístup, kdy tloušťka intimy medie je určena automaticky. Vrstvy tkáně jsou detekovány použitím segmentace založené na aktivních konturách. Tato metoda nepoužívá gradient, je zapotřebí pouze intenzita pixelů. Proto vykazuje vysokou odolnost vůči šumu typu spekle. Celkem 15 ultrazvukových obrazů je analyzováno k určení tloušťky stěny. Pro hodnocení, každý z obrazů obsahuje expertem ručně přidané značky.

Anglický abstrakt

Ultrasound measurements of the human carotid artery intima media thickness are conventionally obtained using manual tracing between tissue layers. This article consists of different approach, when intima media thickness is determined automatically. Tissue layers are detected by use of active contour segmentation. This method does not use any type of gradient, only intensity based image is needed. Therefore, robustness to speckle noise is present. A total of 15 carotid artery ultrasound images is analyzed to determine wall thickness. For evaluation, each of the images contains manually added marks by an expert.

Klíčová slova

Ultrazvukové zobrazení, Metody aktivních kontur, Segmentace, Krkavice, Tloušťka intimy medie

Vydáno

28.04.2016

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5350-0

Kniha

Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016

Strany od

553

Strany do

557

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT127114,
 author="Branislav {Hesko}",
 title="Segmentation of the common carotid artery intima media using active contour models",
 annote="Ultrasound measurements of the human carotid artery intima media thickness are conventionally
obtained using manual tracing between tissue layers. This article consists of different
approach, when intima media thickness is determined automatically. Tissue layers are detected by
use of active contour segmentation. This method does not use any type of gradient, only intensity
based image is needed. Therefore, robustness to speckle noise is present. A total of 15 carotid artery
ultrasound images is analyzed to determine wall thickness. For evaluation, each of the images contains
manually added marks by an expert.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016",
 chapter="127114",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2016",
 month="april",
 pages="553--557",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}