Detail publikace

Interiktální vysokofrekvenční oscilace ve fokalni epilepsii

CIMBÁLNÍK, J. KUCEWICZ, M.T. WORRELL, G.

Originální název

Interictal high-frequency oscillations in focal human epilepsy

Český název

Interiktální vysokofrekvenční oscilace ve fokalni epilepsii

Anglický název

Interictal high-frequency oscillations in focal human epilepsy

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Purpose of review Localization of focal epileptic brain is critical for successful epilepsy surgery and focal brain stimulation. Despite significant progress, roughly half of all patients undergoing focal surgical resection, and most patients receiving focal electrical stimulation, are not seizure free. There is intense interest in high-frequency oscillations (HFOs) recorded with intracranial electroencephalography as potential biomarkers to improve epileptogenic brain localization, resective surgery, and focal electrical stimulation. The present review examines the evidence that HFOs are clinically useful biomarkers. Recent findings Performing the PubMed search ‘High-Frequency Oscillations and Epilepsy’ for 2013–2015 identifies 308 articles exploring HFO characteristics, physiological significance, and potential clinical applications. Summary There is strong evidence that HFOs are spatially associated with epileptic brain. There remain, however, significant challenges for clinical translation of HFOs as epileptogenic brain biomarkers: Differentiating true HFO from the high-frequency power changes associated with increased neuronal firing and bandpass filtering sharp transients. Distinguishing pathological HFO from normal physiological HFO. Classifying tissue under individual electrodes as normal or pathological. Sharing data and algorithms so research results can be reproduced across laboratories. Multicenter prospective trials to provide definitive evidence of clinical utility. Keywords biomarker, electroencephalography, epilepsy, high-frequency oscillation

Český abstrakt

Účelem přezkumu lokalizace fokální epileptické mozku je důležité pro úspěšné epilepsie a fokální mozkové stimulace. Přes významný pokrok přibližně polovina všech pacientů podstupujících fokální chirurgická resekce a většina pacientů ústřední elektrické stimulace, nejsou záchvatů. Je intenzivní zájem o vysokofrekvenční oscilace (HFO) evidován jako potenciálním biomarkerům zlepšit epileptogenními mozku lokalizace, resective chirurgie a ústřední elektrické stimulace s Intrakraniální EEG. Tohoto přezkumu zkoumá důkazy, že HFO jsou klinicky užitečné biomarkerů. Nedávná zjištění zvláštní provedení PubMed hledání â €~ vysokofrekvenční oscilace a Epilepsy’ 2013â € "2015 identifikuje 308 článků zkoumání vlastností HFO, fyziologický význam a potenciální klinické aplikace. Shrnutí je silný důkaz, že HFO jsou prostorově spojeny s epileptickými mozku. Přetrvávají však významné výzvy pro klinické HFO jako biomarkery epileptogenními mozku: pásmový filtrování ostré přechodových a rozlišovat skutečné HFO ze změn-vysokofrekvenční energie spojené s zvýšení neuronální střelby. Odlišení patologické HFO od normálních fyziologických HFO. Klasifikaci tkáně pod jednotlivé elektrody jako normální nebo patologické. Sdílení dat a algoritmy, aby výsledky výzkumu mohou být reprodukovány přes laboratoře. Multicentrické prospektivní studie definitivní důkazy o klinické nástroje. Klíčová slova biomarkerů, elektroencefalografie, epilepsie, vysoce frekvence kmitání

Anglický abstrakt

Purpose of review Localization of focal epileptic brain is critical for successful epilepsy surgery and focal brain stimulation. Despite significant progress, roughly half of all patients undergoing focal surgical resection, and most patients receiving focal electrical stimulation, are not seizure free. There is intense interest in high-frequency oscillations (HFOs) recorded with intracranial electroencephalography as potential biomarkers to improve epileptogenic brain localization, resective surgery, and focal electrical stimulation. The present review examines the evidence that HFOs are clinically useful biomarkers. Recent findings Performing the PubMed search ‘High-Frequency Oscillations and Epilepsy’ for 2013–2015 identifies 308 articles exploring HFO characteristics, physiological significance, and potential clinical applications. Summary There is strong evidence that HFOs are spatially associated with epileptic brain. There remain, however, significant challenges for clinical translation of HFOs as epileptogenic brain biomarkers: Differentiating true HFO from the high-frequency power changes associated with increased neuronal firing and bandpass filtering sharp transients. Distinguishing pathological HFO from normal physiological HFO. Classifying tissue under individual electrodes as normal or pathological. Sharing data and algorithms so research results can be reproduced across laboratories. Multicenter prospective trials to provide definitive evidence of clinical utility. Keywords biomarker, electroencephalography, epilepsy, high-frequency oscillation

Vydáno

01.02.2016

Strany od

175

Strany do

181

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT125393,
 author="Jan {Cimbálník} and Michal T. {Kucewicz} and Gregory {Worrell}",
 title="Interictal high-frequency oscillations in focal human epilepsy",
 annote="Purpose of review Localization of focal epileptic brain is critical for successful epilepsy surgery and focal brain stimulation. Despite significant progress, roughly half of all patients undergoing focal surgical resection, and most patients receiving focal electrical stimulation, are not seizure free. There is intense interest in high-frequency oscillations (HFOs) recorded with intracranial electroencephalography as potential biomarkers to improve epileptogenic brain localization, resective surgery, and focal electrical stimulation. The present review examines the evidence that HFOs are clinically useful biomarkers. Recent findings Performing the PubMed search ‘High-Frequency Oscillations and Epilepsy’ for 2013–2015 identifies 308 articles exploring HFO characteristics, physiological significance, and potential clinical applications. Summary There is strong evidence that HFOs are spatially associated with epileptic brain. There remain, however, significant challenges for clinical translation of HFOs as epileptogenic brain biomarkers: Differentiating true HFO from the high-frequency power changes associated with increased neuronal firing and bandpass filtering sharp transients. Distinguishing pathological HFO from normal physiological HFO. Classifying tissue under individual electrodes as normal or pathological. Sharing data and algorithms so research results can be reproduced across laboratories. Multicenter prospective trials to provide definitive evidence of clinical utility. Keywords biomarker, electroencephalography, epilepsy, high-frequency oscillation",
 chapter="125393",
 doi="10.1097/WCO.0000000000000302",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="29",
 year="2016",
 month="february",
 pages="175--181",
 type="journal article"
}