Detail produktu

Parametrický reproduktor s diskrétním amplitudovým modulátorem

HLADKÝ, D. MIKULKA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Autonomní zařízení sestávající se z diskrétního amplitudového modulátoru a parametrického ultrazvukového reproduktoru. Zařízení je schopné vysílat úzký akustický svazek pomocí 40 kHz ultrazvukové modulované vlny.

Klíčová slova

ultrazvuk, parametrický reproduktor, nelineární akustika

Datum vzniku

17.05.2016

Umístění

UTEE, FEKT, VUT v Brně, Technická 12

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty