Detail publikace

Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic

FERENC, K.

Originální název

Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic

Český název

Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic

Anglický název

Analysis of Suburbanisation in the Context of Peri-Urban Villages

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Přestože mají různé evropské země různé systém územního plánování, vždy jsou jim společné tři základní roviny územního plánování. Těmi jsou strategické plánování, regulativní rovina a fáze rozhodovoání. Co se však výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je kladen na jednotlivé fáze procesu. Toto nastavení má jednak velký vliv na to, jakým způsobem a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel.

Český abstrakt

Přestože mají různé evropské země různé systém územního plánování, vždy jsou jim společné tři základní roviny územního plánování. Těmi jsou strategické plánování, regulativní rovina a fáze rozhodovoání. Co se však výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je kladen na jednotlivé fáze procesu. Toto nastavení má jednak velký vliv na to, jakým způsobem a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel.

Anglický abstrakt

Although different European Countries have different spatial systems, they all share three fundamental spatial planning levels: the strategic planning level, the regulatory level, and the decision-making level. What differs substantially, however, is how the system itself operates, and how much emphasis is placed on each of the levels. The way the system operates has a decisive impact on how, and in what increments, settlements are enlarged and transformed.

Klíčová slova

Urbanismus, územní plánování, suburbanizace, vesnice, příměstské vesnice, rozšiřování města, transformace vesnic, Brno, Regensburg

Rok RIV

2015

Vydáno

08.07.2015

Nakladatel

Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5217-6

Kniha

Sborník příspěvků PhD Workshop 2015

Strany od

36

Strany do

39

Strany počet

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT124624,
 author="Kryštof {Ferenc}",
 title="Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic",
 annote="Přestože mají různé evropské země různé systém územního plánování, vždy jsou jim společné tři základní roviny územního plánování. Těmi jsou strategické plánování, regulativní rovina a fáze rozhodovoání. Co se však výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je kladen na jednotlivé fáze procesu. Toto nastavení má jednak velký vliv na to, jakým způsobem a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel.",
 address="Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Workshop 2015",
 chapter="124624",
 doi="10.13164/PHD.FA2015.8",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="36--39",
 publisher="Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}