Detail publikace

Mapování myokardiální T1 s retrospektivním gatingem u potkanů s doxorubicinem indukovanou kardiomyopatií

DVOŘÁKOVÁ, L. JIŘÍK, R. DRAŽANOVÁ, E. SCHEER, P. HLOŽKOVÁ, J. PANOVSKÝ, R. STARČUK, Z.

Originální název

Retrospetive-Gating Myocardial T1 Mapping in Rats with Doxoru- bicin Cardiomyopathy

Český název

Mapování myokardiální T1 s retrospektivním gatingem u potkanů s doxorubicinem indukovanou kardiomyopatií

Anglický název

Retrospetive-Gating Myocardial T1 Mapping in Rats with Doxoru- bicin Cardiomyopathy

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

In vivo T1 mapping of rat myocardium can be challenging given to the high heart and respiratory rate and small size of the heart. We propose a new method for in vivo T1 estimation based on retrospectively gated inversion-recovery fast low-angle shot (IR FLASH) pulse sequence. The method was tested on an animal model of dilated cardiomyopathy. The T1 estimates were mostly in line with the effects of doxorubicin and estradiol described in literature.

Český abstrakt

In vivo T1 mapování myokardu potkana je obtížné vzhledem k vysoké srdeční i respirační frekvenci a malých rozměrů srdce. V této práci je představena nová metoda pro in vivo odhad parametru T1 založeného na sekvenci IR FLASH s retrospektivním gatingem. Tato metoda byla otestována na animálním modelu dilatační kardiomyopatie. Odhad T1 parametru byl převážně v souladu s očekávaným efektem doxorubicinu a estradiolu.

Anglický abstrakt

In vivo T1 mapping of rat myocardium can be challenging given to the high heart and respiratory rate and small size of the heart. We propose a new method for in vivo T1 estimation based on retrospectively gated inversion-recovery fast low-angle shot (IR FLASH) pulse sequence. The method was tested on an animal model of dilated cardiomyopathy. The T1 estimates were mostly in line with the effects of doxorubicin and estradiol described in literature.

Klíčová slova

T1 mapování, CMR, doxorubicin, dilatační kardiomyopatie, retrospektivní gating

Vydáno

28.04.2016

ISBN

978-80-214-5350-0

Kniha

Proceedings of the 22th Conference STUDENT EEICT 2016

Strany od

548

Strany do

552

Strany počet

789

URL

BibTex


@inproceedings{BUT124410,
  author="Lenka {Dvořáková} and Radovan {Jiřík} and Eva {Dražanová} and Peter {Scheer} and Jana {Hložková} and Roman {Panovský} and Zenon {Starčuk}",
  title="Retrospetive-Gating Myocardial T1 Mapping in Rats with Doxoru-
bicin Cardiomyopathy",
  annote="In vivo T1 mapping of rat myocardium can be challenging given to the high heart and
respiratory rate and small size of the heart. We propose a new method for in vivo T1 estimation based
on retrospectively gated inversion-recovery fast low-angle shot (IR FLASH) pulse sequence. The
method was tested on an animal model of dilated cardiomyopathy. The T1 estimates were mostly in
line with the effects of doxorubicin and estradiol described in literature.",
  booktitle="Proceedings of the 22th Conference STUDENT EEICT 2016",
  chapter="124410",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="april",
  pages="548--552",
  type="conference paper"
}