Detail publikace

Komparativní analýza společných a unkátních cílů rezistentních kmenů Borrelia burgdorferi

KOŠČOVÁ, P.

Originální název

Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi

Český název

Komparativní analýza společných a unkátních cílů rezistentních kmenů Borrelia burgdorferi

Anglický název

Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.

Český abstrakt

U některých kmenů Borrelia burgdorferi byla prokázána rezistence k lékům, z toho důvodu je vyžadována identifikace nových potenciálních cílů léčiv specifických pro tyto kmeny. Byly porovnány chromozomální a plazmidové geny B. burgdorferi B31 s kmenem N40 rezistentním k erytromycinu za účelem nalezení společných (základních) a unikátních (kmenově specifických) genů. Analýza genomických dat prokázala vyšší počet všech unikátních genů u kmenu N40 značící jejich roli při mechanismech rezistence. Rovněž byl porovnán proteom těchto kmenů s lidským proteomem za účelem nalezení vhodných cílových proteinů specifických pro daný kmen, které nejsou přítomny u hostitele. Identifikace unikátních genů poskytla vodítko ke zkoumání potenciálních léčiv proti rezistentním kmenům.

Anglický abstrakt

The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.

Klíčová slova

Borrelia burgdorferi; lymská nemoc; erytromycin; rezistence

Vydáno

28.04.2016

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

ISBN

978-80-214-5350-0

Kniha

Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016

Číslo edice

1

Strany od

523

Strany do

527

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT124355,
 author="Pavlína {Cicková}",
 title="Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strains of Borrelia burgdorferi",
 annote="The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferistrain B31 were compared with erythromycin-resistant B. burgdorferistrain N40 to find common (core) and unique (strain-specific) genes in present study. In silicoanalysis of genomic data showed total number of unique genes higher in strain N40. The presence of higher number of unique genes in N40 signifies their role in drug resistance mechanism. Furthermore, human proteome was compared with proteome of these strains to find target protein specific to the strain of interest and not present in host. In conclusion, identification of unique genes in these strains provided on differences in drug resistance potential.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016",
 chapter="124355",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2016",
 month="april",
 pages="523--527",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}