Detail publikace

Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování

KOŠČOVÁ, P. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování

Český název

Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování

Anglický název

Pharmacophore Modelling Used in Rational Drug Design

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rozvoj informačních technologií v posledních desetiletích umožnil ohromný pokrok rovněž ve vývoji nových léčiv. Návrh léčiv za využití výpočetních metod usnadňuje výzkum prostorových interakcí mezi receptorem a potenciálním léčivem. Referát stručně pojednává o hlavních využívaných výpočetních metodách, především se pak zaměřuje na farmakoforové modelování, které patří k moderním přístupům ve vývoji nových léčiv a ukázalo se jako velmi užitečný nástroj.

Český abstrakt

Rozvoj informačních technologií v posledních desetiletích umožnil ohromný pokrok rovněž ve vývoji nových léčiv. Návrh léčiv za využití výpočetních metod usnadňuje výzkum prostorových interakcí mezi receptorem a potenciálním léčivem. Referát stručně pojednává o hlavních využívaných výpočetních metodách, především se pak zaměřuje na farmakoforové modelování, které patří k moderním přístupům ve vývoji nových léčiv a ukázalo se jako velmi užitečný nástroj.

Anglický abstrakt

Development of information technologies in recent decades has facilitated also a great progress in the development of new drugs. Methods of Computer-Aided Drug Design allow us to explore the spatial interaction between the receptor and a potential drug. The review deals with a brief summary of these computational methods and is mainly focused on pharmacophore modelling, one of the modern approaches in drug design that has proved to be a useful tool.

Klíčová slova

výzkum léčiv; racionální návrh léčiv; farmakofor

Vydáno

15.08.2016

Nakladatel

Chemické listy

Strany od

575

Strany do

580

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT124353,
 author="Pavlína {Cicková} and Ivo {Provazník}",
 title="Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování",
 annote="Rozvoj informačních technologií v posledních desetiletích umožnil ohromný pokrok rovněž ve vývoji nových léčiv. Návrh léčiv za využití výpočetních metod usnadňuje výzkum prostorových interakcí mezi receptorem a potenciálním léčivem. Referát stručně pojednává o hlavních využívaných výpočetních metodách, především se pak zaměřuje na farmakoforové modelování, které patří k moderním přístupům ve vývoji nových léčiv a ukázalo se jako velmi užitečný nástroj.",
 address="Chemické listy",
 chapter="124353",
 institution="Chemické listy",
 number="8",
 year="2016",
 month="august",
 pages="575--580",
 publisher="Chemické listy",
 type="journal article"
}