Detail patentu

Způsob biometrické identifikace osob podle ruky a zařízení pro biometrickou identifikaci osob podle ruky

DRAHANSKÝ, M. DVOŘÁK, R. ORSÁG, F.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká způsobu biometrické identifikace osob podle ruky, při kterém se nasnímá tvar ruky, který se vyhodnotí a porovná se s databází tvarů ruky, přičemž se nasnímá třírozměrný (3D) tvar ruky, který se analyzuje a vytvoří se třírozměrný (3D) model ruky, který se porovná s databází třírozměrných (3D) modelů ruky. Vynález se také týká zařízení pro biometrickou identifikaci osob podle ruky obsahující podložku a snímací zařízení spřažené s řídicí a vyhodnocovací jednotkou, přičemž podložka obsahuje polohovací prohlubeň ve tvaru ruky, přičemž polohovací prohlubeň je celá situována v zorném poli snímacího zařízení a v oblasti dopadu záření ze zdroje světla. Ve výhodném provedení snímací zařízení obsahuje kameru, případně dvojici kamer pro stereoskopické snímání. Patent je k nalezení zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305065.pdf.

Klíčová slova

biometrie, ruka, 3D tvar, identifikace, verifikace

Číslo patentu

305065

Datum zápisu

11.03.2015

Datum skončení platnosti

11.03.2025

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty