Detail publikace

Bezpečnost zásobníků na bioplyn

TRÁVNÍČEK, P. KOTEK, L. JUNGA, P. VÍTĚZ, T.

Originální název

Bezpečnost zásobníků na bioplyn

Český název

Bezpečnost zásobníků na bioplyn

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na bezpečnost zásobníků bioplynu. V první části jsou vymezeny konstrukční typy zásobníků, které se využívají na bioplynových stanicích. Další část shrnuje nejčastější příčiny havárií na zásobnících plynných a kapalných uhlovodíků a uvádí je do souvislosti s havarijními situacemi na bioplynových stanicích. Poslední část upozorňuje na základní bezpečnostní zařízení, jimiž musí být tyto zásobníky vybaveny.

Český abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na bezpečnost zásobníků bioplynu. V první části jsou vymezeny konstrukční typy zásobníků, které se využívají na bioplynových stanicích. Další část shrnuje nejčastější příčiny havárií na zásobnících plynných a kapalných uhlovodíků a uvádí je do souvislosti s havarijními situacemi na bioplynových stanicích. Poslední část upozorňuje na základní bezpečnostní zařízení, jimiž musí být tyto zásobníky vybaveny.

Klíčová slova

Bioplyn, bezpečnost, zásobník.

Rok RIV

2015

Vydáno

14.12.2015

Nakladatel

SPBI

Místo

Ostrava

Strany od

18

Strany do

21

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT124053,
 author="Petr {Trávníček} and Luboš {Kotek} and Petr {Junga} and Tomáš {Vítěz}",
 title="Bezpečnost zásobníků na bioplyn",
 annote="Příspěvek se zaměřuje na bezpečnost zásobníků bioplynu. V první části jsou vymezeny konstrukční typy zásobníků, které se využívají na bioplynových stanicích. Další část shrnuje nejčastější příčiny havárií na zásobnících plynných a kapalných uhlovodíků a uvádí je do souvislosti s havarijními situacemi na bioplynových stanicích. Poslední část upozorňuje na základní bezpečnostní zařízení, jimiž musí být tyto zásobníky vybaveny.",
 address="SPBI",
 chapter="124053",
 howpublished="online",
 institution="SPBI",
 number="2",
 volume="15",
 year="2015",
 month="december",
 pages="18--21",
 publisher="SPBI",
 type="journal article - other"
}