Detail publikace

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

DIVIŠ, P. JUREČKOVÁ, Z. MATĚJÍČEK, A. KAPLAN, J. KŘENOVÁ, A.

Originální název

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Český název

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

Český abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

Klíčová slova

drobné ovoce, angrešt, antioxidační aktivita, technologie pěstování

Rok RIV

2015

Vydáno

01.06.2015

Strany od

13

Strany do

16

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT123922,
  author="Pavel {Diviš} and Zuzana {Jurečková} and Aleš {Matějíček} and Jiří {Kaplan} and Alena {Křenová}",
  title="Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene",
  annote="Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.",
  chapter="123922",
  howpublished="print",
  number="24",
  year="2015",
  month="june",
  pages="13--16",
  type="journal article - other"
}