Detail produktu

Metodický návod k provádění vybraných činností v procesu pozemkových úprav

DOLEŽAL, P. PODHRÁZSKÁ, J. DUMBROVSKÝ, M. KARÁSEK, P. MARTÉNEK, J. KUČERA, J. KONEČNÁ, J. POCHOP, M. TOMAN, F.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Certifikovaná metodika pro provádění vybraných činností v pozemkových úpravách, která řeší možnosti zadávání a odhadu měrných jednotek, sjednocuje postup řešení probůlematiky vodní a větrné eroze a další odborné činnosti související s problematikou pozemkových úprav. Certifikaci osvědšil SPÚ, číslo osvědčení 4/2016-SPU/O

Klíčová slova

pozemkové úpravy, ztráta půdy, erozní ohrožení, návrh plánu společných zařízení,

Datum vzniku

25.01.2016

Umístění

VUT v Brně, FAST, Ústav vodního hospodářství krajiny

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty