Detail produktu

Zámková dlažba z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a cementářských odprašků

KALINA, L. BÍLEK, V. KOPLÍK, J. NOVOTNÝ, R. MONČEKOVÁ, M. OPRAVIL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zámková dlažba je využitelná pro všechny typy zpevněných ploch. Je vhodná i pro plochy s vyšším zatížením jako například automobilové komunikace, parkoviště a zastávkové zálivy. Dlažba se vyrábí z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky s příměsí cementářských by-passových odprašků.

Klíčová slova

alkalická aktivace, vysokopecní struska, cemenářské odprašky

Datum vzniku

24.03.2016

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty