Detail publikace

Vyjadřování přesnosti měření ve strojírenské praxi

PERNIKÁŘ, J. POSPÍŠIL, M.

Originální název

Vyjadřování přesnosti měření ve strojírenské praxi

Český název

Vyjadřování přesnosti měření ve strojírenské praxi

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Přesnost měření je kvalitativní pojem a jako takový se nedá přímo kvantifikovat. Kvantifikují se parametry definované v TNI 01 O1 15- Mezinárodní slovník term ínů v metrologii: nejistota měření, správnost, preciznost a další. Problém je, že norma je vysoce teoretická a pro praktické metrology prakticky nesrozumitelná. Článek vysvětluje podstatu definic jednotlivých pojmů srozumitelným způsobem.

Český abstrakt

Přesnost měření je kvalitativní pojem a jako takový se nedá přímo kvantifikovat. Kvantifikují se parametry definované v TNI 01 O1 15- Mezinárodní slovník term ínů v metrologii: nejistota měření, správnost, preciznost a další. Problém je, že norma je vysoce teoretická a pro praktické metrology prakticky nesrozumitelná. Článek vysvětluje podstatu definic jednotlivých pojmů srozumitelným způsobem.

Klíčová slova

Nejistota měření, správnost, preciznost měření, chyba měření, korekce, střední hodnota rozpětí, směrodatná odchylka.

Rok RIV

2015

Vydáno

22.12.2015

Nakladatel

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Místo

Biskupský dvůr 1148/5, 110 OO Praha

Strany od

12

Strany do

18

Strany počet

41

Dokumenty

BibTex


@article{BUT121241,
 author="Jiří {Pernikář} and Miroslav {Pospíšil}",
 title="Vyjadřování přesnosti měření ve strojírenské praxi",
 annote="Přesnost měření je kvalitativní pojem a jako takový se nedá přímo kvantifikovat. Kvantifikují se parametry definované v TNI 01 O1 15- Mezinárodní slovník term ínů v metrologii: nejistota měření, správnost, preciznost a další. Problém je, že norma je vysoce teoretická a pro praktické metrology prakticky nesrozumitelná. Článek vysvětluje podstatu definic jednotlivých pojmů srozumitelným způsobem.",
 address="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 chapter="121241",
 howpublished="print",
 institution="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 number="4",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="december",
 pages="12--18",
 publisher="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 type="journal article - other"
}