Detail publikace

Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků

DVOŘÁK, J. KONEČNÝ, J. JANKOVÁ, M.

Originální název

Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků

Český název

Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků

Anglický název

The Possibility of Attacks in Cyberspace Unmanned Aerial Vehicle

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.

Český abstrakt

Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.

Anglický abstrakt

The paper aims to draw experts’ attention to aspects of modern cyber warfare in the field of information and communication technologies. There are already being used very aggressive means of liquidation such as electronic interference, or direct usage of an electromagnetic pulse for electronics discarding. In the future, we can expect the usage of new means for liquidation of security barriers, for example by using electrostatic fields or using newly developed and highly classified offensive weapons on the principle of new physical phenomena. Modern robotics and even more intelligent cyber warfare will be targeted into military, security, economic, medical, logistical and other emerging applications of cybernetics.

Klíčová slova

kyberprostor, bezpilotní prostředky, drony, aplikovaná kybernetika, kybernetická válka, kybernetická bezpečnost

Rok RIV

2015

Vydáno

02.09.2015

ISBN

978-80-7395-941-8

Kniha

Krizový management 2015

Edice

Univerzita Pardubice

Číslo edice

1.

Strany od

5

Strany do

13

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT121063,
 author="Martina {Janková} and Jiří {Dvořák} and Jiří {Konečný}",
 title="Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků",
 annote="Cílem příspěvku je upozornit odborníky na aspekty moderní kybernetické války v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dnes se již používají vysoce agresivní prostředky likvidace například elektronickým rušením nebo přímo užitím elektromagnetického impulsu s možností vyřadit elektroniku. V budoucnu lze očekávat užití nových prostředků pro likvidaci bezpečnostních zábran například při použití elektrostatických polí nebo použitím vyvíjených a dobře utajovaných dalších útočných zbraní na principu nových fyzikálních jevů. Moderní robototechnické a dále více inteligentní kybernetické války budou zaměřeny do vojenské, bezpečnostní, ekonomické, lékařské, logistické a dalších vznikajících aplikacích kybernetiky.",
 booktitle="Krizový management 2015",
 chapter="121063",
 edition="Univerzita Pardubice",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2015",
 month="september",
 pages="5--13",
 type="conference paper"
}