Detail publikace

Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení

DVOŘÁK, J. KONEČNÝ, J. JANKOVÁ, M.

Originální název

Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení

Český název

Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení

Anglický název

Options of Identifying Attacks in Cyberspace of Crisis Management

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.

Český abstrakt

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.

Anglický abstrakt

The paper briefly mentions some of the selected options of identifying cyber attacks from new perspective of crisis management’s cyberspace of abstract systems. The paper aims primarily to draw experts’ attention to possible systemic expression of crisis management and new usage of cyberspace in addressing the very serious issues of highly effective adaptable processes of crisis management in the electronic environment of cyber attacks. These attacks pose a serious threat to all elements of management, both in technical as well as in the social environment. The modern approach is to express space of systematically defined activities, and in this paper it is an option of identifying cyberattacks in a sector given by cyberspace of abstract system suitable for design of the corresponding model and modelling new, more resilient, and later on intelligent means of applied secure cybernetics.

Klíčová slova

Aplikovaná kybernetika, modelování systémů, kybernetické útoky, kyberprostor, krizové řízení.

Rok RIV

2015

Vydáno

11.09.2015

Nakladatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo

Uherské Hradiště

ISBN

978-80-7454-573-3

Kniha

Krizové řízení a řešení krizových situací 2015

Číslo edice

1.

Strany od

64

Strany do

69

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT120749,
 author="Martina {Janková} and Jiří {Dvořák} and Jiří {Konečný}",
 title="Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení",
 annote="V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti identifikace kybernetických útoků z nového pohledu kyberprostoru krizového řízení abstraktních systémů. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na možné systémové vyjádření krizového řízení a nové užití kybernetického prostoru při řešení velmi závažných otázek vysoce účinných adaptabilních procesů krizového řízení v elektronickém prostředí kybernetických útoků. Tyto útoky představují vážné nebezpečí pro všechny prvky řízení a to jak v technickém, tak také i v sociálním prostředí moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit a v tomto příspěvku je to možnost identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem abstraktního systému vhodného pro konstrukci odpovídajícího modelu a modelování nových odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Krizové řízení a řešení krizových situací 2015",
 chapter="120749",
 howpublished="online",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2015",
 month="september",
 pages="64--69",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}