Detail patentu

Plošný tenkovrstvý element pro vizuální indikaci expoziční dávky UV záření kalibrovatelnou barevnou změnou

VESELÝ, M. DZIK, P. KUBÁČ, L. AKRMAN, J. SVOBODA, J. OBR, T. KLUSOŇ, P. MOROZOVÁ, M. ETTLER, K. WERTZOVÁ, V.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Obecný princip technického řešení vyvinutých detekčních tenkovrstvých elementů je založen na využití barevné změny fotochemického reakčního systému k vizuální indikaci absorbované expoziční dávky. Podstata technického řešení spočívá v tom, že tento plošný tenkovrstvý element obsahuje polymerní podkladovou vrstvu opatřenou UV záření citlivým nánosem. Tento nános obsahuje primární nanoskopickou vrstvou oxidu titaničitého, zinečnatého nebo ceričitého fotoexcitovatelného zářením z UV, která je opatřena přetiskem sekundární vrstvou barviva, vykazujícího sníženou stabilitu ve spojení s nanočásticemi výše uvedeného oxidu a související změnu zbarvení sekundární vrstvy.

Klíčová slova

radiometrie, dávka, dozimetr

Číslo patentu

28104

Datum zápisu

20.04.2015

Vlastník

VUT v Brně, COC s.r.o., INVOS s.r.o., ÚCHP AV ČR, UK v Praze

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty