Detail produktu

Řešení plošných technických protierozních opatření v procesu pozemkových úprav

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodický návod vymezuje zejména postup řešení od analýzy současného stavu až po návrh optimálního prostorového a funkčního uspořádání pozemků v procesu pozemkových úprav. Hlavním cílem bylo vytvoření metodických postupů, umožňujících implementaci plošných technických protierozních opatření (PTPEO) do procesu pozemkových úprav

Klíčová slova

technická opatření, pozemkové úpravy, pozemek, zemní terasy

Datum vzniku

10.04.2015

Umístění

ústav Vodního hospodářství krajiny, FAST, VUT v Bně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty