Detail publikace

Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů

ŽÁK, J.

Originální název

Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů

Český název

Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Disertační práce se zabývá problematikou zpracování energie z alternativních zdrojů pomocí tzv. "Energy harvestingu". Řeší aktuální problém s napájením autonomních senzorických sítí, kdy u těžko dostupných zařízení nelze provádět výměnu primárního napájecího zdroje. V takových případech je třeba získávat energii z vnějších zdrojů, např. tepla, světla, pohybu apod. Navrhované řešení nachází uplatnění především v oblasti medicínských aplikací, zvláště u implantovaných zařízení (kochleární implantáty, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd.), ale také u systémů pro dlouhodobé monitorování zdravotního stavu pacienta.

Český abstrakt

Disertační práce se zabývá problematikou zpracování energie z alternativních zdrojů pomocí tzv. "Energy harvestingu". Řeší aktuální problém s napájením autonomních senzorických sítí, kdy u těžko dostupných zařízení nelze provádět výměnu primárního napájecího zdroje. V takových případech je třeba získávat energii z vnějších zdrojů, např. tepla, světla, pohybu apod. Navrhované řešení nachází uplatnění především v oblasti medicínských aplikací, zvláště u implantovaných zařízení (kochleární implantáty, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd.), ale také u systémů pro dlouhodobé monitorování zdravotního stavu pacienta.

Klíčová slova

senzorický systém;nositelná elektronika;řízení spotřeby;uchování energie;superkondenzátor;Charge Push-Through technika;energy harvesting;SPICE;kochleární implantát

Vydáno

10.12.2015

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

133

Strany počet

133

Dokumenty

BibTex


@phdthesis{BUT120175,
  author="Jaromír {Žák}",
  title="Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů",
  annote="Disertační práce se zabývá problematikou zpracování energie z alternativních zdrojů pomocí tzv. "Energy harvestingu". Řeší aktuální problém s napájením autonomních senzorických sítí, kdy u těžko dostupných zařízení nelze provádět výměnu primárního napájecího zdroje. V takových případech je třeba získávat energii z vnějších zdrojů, např. tepla, světla, pohybu apod. Navrhované řešení nachází uplatnění především v oblasti medicínských aplikací, zvláště u implantovaných zařízení (kochleární implantáty, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd.), ale také u systémů pro dlouhodobé monitorování zdravotního stavu pacienta.",
  chapter="120175",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="december",
  pages="1--133",
  type="dissertation"
}