Detail publikace

Konektivita epileptického částech mozku, Wake a spánku

Klimes, Petr Duque, Juliano Jinzenji Jurak, Pavel Halamek, Josef Worrell, Gregory A.

Originální název

Connectivity of Epileptic Brain Regions in Wake and Sleep

Český název

Konektivita epileptického částech mozku, Wake a spánku

Anglický název

Connectivity of Epileptic Brain Regions in Wake and Sleep

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Focal epileptic brain is characterized by a region of pathological tissue seizure onset zone (SOZ) – the pathologic tissue generating seizures. During the interictal period (non-seizure) the SOZ is characterized by epileptiform activity –interictal spikes & high-frequency oscillations (HFO). The SOZ also exhibits hyper-synchrony and functional disconnection from the surrounding areas. Recent studies have described the synchrony inside the SOZ and surrounding tissue for just small sets of patients (2–4) and without any distinction in behavioral states. Wake and sleep cycles can, however, have a significant influence on SOZ activity. Here we show the results of connectivity analysis in three fundamental areas of the epileptic brain – inside SOZ, outside SOZ and bridging areas in 7 patients during wake and sleep. We observed increased synchrony inside SOZ and decreased synchrony on its edges (bridging areas) in specific frequency bands. We also detected significant differences of synchrony levels between wake and sleep periods in HFO frequencies. Our results provide additional insight into the properties of SOZ connectivity. Knowledge of these principles may prove useful for SOZ localization and understanding epileptic brain function in general.

Český abstrakt

Focal epileptický mozek se vyznačuje oblasti patologické tkáně záchvatové nástupu zóny (SOZ) - za patologické tkáně generování záchvaty. Během interiktální období (non-záchvat) Tento SOZ je charakterizována epileptiformních činnosti -interictal hroty & vysokofrekvenčních kmitů (HFO). SOZ také vykazuje hyper-synchronizaci a funkční odpojení od okolních oblastí. Nedávné studie popsal synchro- uvnitř SOZ a okolní tkáň jen za malé soubory pacientů (2-4) a bez rozdílu ve státech chování. Wake a spánkové cykly však mohou mít významný vliv na SOZ aktivitu. Zde vám ukážeme výsledky analýzy připojení ve třech základních oblastech epileptickém mozku - uvnitř SOZ, mimo SOZ a překlenovacích oblastí 7 pacientů během brázdě a spánek. Pozorovali jsme zvýšený synchronizaci uvnitř SOZ a snížená synchronizaci na jeho okrajích (překlenovací oblastí) v určitých frekvenčních pásmech. Také jsme zjištěny významné rozdíly mezi úrovní synchronně wake a období spánku v HFO frekvencích. Naše výsledky poskytují další vhled do vlastností SOZ konektivity. Znalost těchto zásad může být užitečná pro SOZ lokalizaci a porozumění epileptickým fungování mozku obecně.

Anglický abstrakt

Focal epileptic brain is characterized by a region of pathological tissue seizure onset zone (SOZ) – the pathologic tissue generating seizures. During the interictal period (non-seizure) the SOZ is characterized by epileptiform activity –interictal spikes & high-frequency oscillations (HFO). The SOZ also exhibits hyper-synchrony and functional disconnection from the surrounding areas. Recent studies have described the synchrony inside the SOZ and surrounding tissue for just small sets of patients (2–4) and without any distinction in behavioral states. Wake and sleep cycles can, however, have a significant influence on SOZ activity. Here we show the results of connectivity analysis in three fundamental areas of the epileptic brain – inside SOZ, outside SOZ and bridging areas in 7 patients during wake and sleep. We observed increased synchrony inside SOZ and decreased synchrony on its edges (bridging areas) in specific frequency bands. We also detected significant differences of synchrony levels between wake and sleep periods in HFO frequencies. Our results provide additional insight into the properties of SOZ connectivity. Knowledge of these principles may prove useful for SOZ localization and understanding epileptic brain function in general.

Rok RIV

2015

Vydáno

25.08.2015

ISBN

978-1-4244-9270-1

Kniha

Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015

Strany od

2191

Strany do

2194

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT119593,
 author="Petr {Klimeš} and Josef {Halámek} and Pavel {Jurák}",
 title="Connectivity of Epileptic Brain Regions in Wake and Sleep",
 annote="Focal epileptic brain is characterized by a region of pathological tissue seizure onset zone (SOZ) – the pathologic tissue generating seizures. During the interictal period (non-seizure) the SOZ is characterized by epileptiform activity –interictal spikes & high-frequency oscillations (HFO). The SOZ also exhibits hyper-synchrony and functional disconnection from the surrounding areas. Recent studies have described the synchrony inside the SOZ and surrounding tissue for just small sets of patients (2–4) and without any distinction in behavioral states. Wake and sleep cycles can, however, have a significant influence on SOZ activity. Here we show the results of connectivity analysis in three fundamental areas of the epileptic brain – inside SOZ, outside SOZ and bridging areas in 7 patients during wake and sleep. We observed increased synchrony inside SOZ and decreased synchrony on its edges (bridging areas) in specific frequency bands. We also detected significant differences of synchrony levels between wake and sleep periods in HFO frequencies. Our results provide additional insight into the properties of SOZ connectivity. Knowledge of these principles may prove useful for SOZ localization and understanding epileptic brain function in general.",
 booktitle="Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015",
 chapter="119593",
 doi="10.1109/EMBC.2015.7318825",
 howpublished="online",
 year="2015",
 month="august",
 pages="2191--2194",
 type="conference paper"
}