Detail publikace

Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/NN a dotykových napětí v okolí stanic

KOPIČKA, M. SÍTAŘ, M. TOPOLÁNEK, D. DVOŘÁK, J.

Originální název

Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/NN a dotykových napětí v okolí stanic

Český název

Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/NN a dotykových napětí v okolí stanic

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zaobírá problematikou měření rozložení potenciálu povrchu země a měřením zemního odporu zemnících soustav distribučních trafostanic VN/NN či sloupů VN vedení při využití postupu, který nijak neovlivňuje nepřetržitost dodávky elektrické energie. V rámci série měření byl rovněž proveden monitoring dotykových napětí v okolí vybraných distribučních trafostanic, jejichž výsledky jsou uvedeny v závěru příspěvku. V závěru příspěvku jsou dle platných norem zhodnoceny jednotlivá měření z pohledu bezpečnosti sledovaných zemnících soustav. S ohledem na vyvíjející se metodiky posuzování bezpečnosti distribučních soustav je v příspěvku kladen důrazem na nutnost monitoringu již provozovaných zemnících soustav s ohledem na získání databáze pro posuzování bezpečnosti z globálnějšího hlediska - pro větší část distribuční soustavy.

Český abstrakt

Příspěvek se zaobírá problematikou měření rozložení potenciálu povrchu země a měřením zemního odporu zemnících soustav distribučních trafostanic VN/NN či sloupů VN vedení při využití postupu, který nijak neovlivňuje nepřetržitost dodávky elektrické energie. V rámci série měření byl rovněž proveden monitoring dotykových napětí v okolí vybraných distribučních trafostanic, jejichž výsledky jsou uvedeny v závěru příspěvku. V závěru příspěvku jsou dle platných norem zhodnoceny jednotlivá měření z pohledu bezpečnosti sledovaných zemnících soustav. S ohledem na vyvíjející se metodiky posuzování bezpečnosti distribučních soustav je v příspěvku kladen důrazem na nutnost monitoringu již provozovaných zemnících soustav s ohledem na získání databáze pro posuzování bezpečnosti z globálnějšího hlediska - pro větší část distribuční soustavy.

Klíčová slova

zemní odpor; zemnící soustavy; distribuční trafostanice; měření zemní impedance; dotykové napětí; krokové napětí

Rok RIV

2015

Vydáno

10.11.2015

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-905014-4-7

Kniha

Sborník konference ČK CIRED 2015

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

13

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT118318,
 author="Marek {Kopička} and Martin {Sítař} and David {Topolánek} and Jaromír {Dvořák}",
 title="Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/NN a dotykových napětí v okolí stanic",
 annote="Příspěvek se zaobírá problematikou měření rozložení potenciálu povrchu země a měřením zemního odporu zemnících soustav distribučních trafostanic VN/NN či sloupů VN vedení při využití postupu, který nijak neovlivňuje nepřetržitost dodávky elektrické energie. V rámci série měření byl rovněž proveden monitoring dotykových napětí v okolí vybraných distribučních trafostanic, jejichž výsledky jsou uvedeny v závěru příspěvku. V závěru příspěvku jsou dle platných norem zhodnoceny jednotlivá měření z pohledu bezpečnosti sledovaných zemnících soustav. S ohledem na vyvíjející se metodiky posuzování bezpečnosti distribučních soustav je v příspěvku kladen důrazem na nutnost monitoringu již provozovaných zemnících soustav s ohledem na získání databáze pro posuzování bezpečnosti z globálnějšího hlediska - pro větší část distribuční soustavy.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2015",
 chapter="118318",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2015",
 month="november",
 pages="1--13",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}