Detail publikace

Simulace syntetických difuzních MRI dat na základě Brownova pohybu

VALLA, R. LABOUNEK, R.

Originální název

Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion

Český název

Simulace syntetických difuzních MRI dat na základě Brownova pohybu

Anglický název

Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk algorithm with geometrical constraints not only for crossing fiber geometry, but also as o novelty for bending and kissing fiber geometries. It means the simulator becomes a useful and essential tool for understanding and detection of differences between dMRI data coming from crossing, bending and kissing fibers.

Český abstrakt

Tato studie se zabývá problémem ohýbjících se a přibližujících se vláken axonálních svazků v bílé hmotě mozku. Popisuje nový simulátor difúzně vážených MRI (dMRI) dat, který je schopen je generovat na základě algoritmu náhodné procházky v geometricky omezeném prostoru, nejen pro geometrii křížení vláken, ale také jako novinku pro geometrie ohýbání se a přibližování se vláken. To znamená, že se simulátor stane užitečným a nezbytným nástrojem pro pochopení a odhalení rozdílů mezi dMRI daty pocházejících z křížení, ohýbání a přibližování se vláken.

Anglický abstrakt

This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk algorithm with geometrical constraints not only for crossing fiber geometry, but also as o novelty for bending and kissing fiber geometries. It means the simulator becomes a useful and essential tool for understanding and detection of differences between dMRI data coming from crossing, bending and kissing fibers.

Klíčová slova

dMRI, simulace, Brownův pohyb, křížící se, ohýbající se a přibližující se vlákna

Rok RIV

2015

Vydáno

23.04.2015

Nakladatel

Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Kniha

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Číslo edice

1

Strany od

255

Strany do

257

Strany počet

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT118240,
 author="Radek {Valla} and René {Labounek}",
 title="Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion",
 annote="This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk algorithm with geometrical constraints not only for crossing fiber geometry, but also as o novelty for bending and kissing fiber geometries. It means the simulator becomes a useful and essential tool for understanding and detection of differences between dMRI data coming from crossing, bending and kissing fibers.",
 address="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="118240",
 howpublished="online",
 institution="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 year="2015",
 month="april",
 pages="255--257",
 publisher="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 type="conference paper"
}