Detail publikace

Heuristický model ve sdružené EEG-fMRI analýze

JANEČEK, D. LABOUNEK, R.

Originální název

Heuristic model in joint EEG-fMRI analysis

Český název

Heuristický model ve sdružené EEG-fMRI analýze

Anglický název

Heuristic model in joint EEG-fMRI analysis

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This work deals with the joint EEG-fMRI analysis based on the heuristic model. There is described principle of the heuristic model which assumes that the BOLD (blood oxygen level depend) signal measured by fMRI (functional magnetic resonance imaging) is directly proportional to the spectral shift in the EEG signal. The paper describes algorithm of calculations which was implemented and tested on real data from 22 subjects. The study also monitors effect of different EEG information selection from electrodes of interest (averaging or principal component analysis).

Český abstrakt

Tato práce se zabývá společnou EEG-fMRI analýzou založenou na heuristickém modelu. Je zde popsán princip heuristického modelu, který předpokládá, že BOLD (míra okysličenosti krve) signál, měřený pomocí fMRI (funkční magnetické rezonance) je přímo úměrný spektrálnímu posunu v EEG signálu. Článek popisuje algoritmus výpočtu, který byl realizován a testován na reálných datech 22 subjektů. Studie také sleduje vliv rozdílného výběru užitečné informace z elektrod zájmu EEG (průměrování nebo analýza hlavních komponent).

Anglický abstrakt

This work deals with the joint EEG-fMRI analysis based on the heuristic model. There is described principle of the heuristic model which assumes that the BOLD (blood oxygen level depend) signal measured by fMRI (functional magnetic resonance imaging) is directly proportional to the spectral shift in the EEG signal. The paper describes algorithm of calculations which was implemented and tested on real data from 22 subjects. The study also monitors effect of different EEG information selection from electrodes of interest (averaging or principal component analysis).

Klíčová slova

heuristický model, simultánní EEG-fMRI, BOLD, HRF, SPM8, PCA

Rok RIV

2015

Vydáno

23.04.2015

Nakladatel

Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Kniha

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Číslo edice

1

Strany od

209

Strany do

211

Strany počet

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT118239,
 author="David {Janeček} and René {Labounek}",
 title="Heuristic model in joint EEG-fMRI analysis",
 annote="This work deals with the joint EEG-fMRI analysis based on the heuristic model. There is described principle of the heuristic model which assumes that the BOLD (blood oxygen level depend) signal measured by fMRI (functional magnetic resonance imaging) is directly proportional to the spectral shift in the EEG signal. The paper describes algorithm of calculations which was implemented and tested on real data from 22 subjects. The study also monitors effect of different EEG information selection from electrodes of interest (averaging or principal component analysis).",
 address="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="118239",
 howpublished="online",
 institution="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 year="2015",
 month="april",
 pages="209--211",
 publisher="Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication",
 type="conference paper"
}