Detail produktu

Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory

GÖTTHANS, T. PETRŽELA, J. ZÁPLATA, F. KALLER, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o funkční vzorek realizující matematický model Brownova pohybu jedné částice bez uvážení interakcí s okolními částicemi. Tento dynamický systém se vyznačuje chaotickým chováním s vysokým stupněm časové nepředvídatelnosti. Oscilátor je autonomním deterministickým systémem třetího řádu, přičemž realizace umožňuje uživateli zvolit míru disipace i tvar nelineární funkce ve tvaru ±sin(x,y,z) případně ±cos(x,y,z). Jednotlivé stavové proměnné stejně jako aktuální tvar goniometrické funkce jsou přímo měřitelné osciloskopem. Součástí vzorku je sada dvojpólů popsaných fraktální dynamikou (aproximace v kmitočtové oblasti) pro experimentální výzkum vlivu necelistvých derivací na globální chování systému.

Klíčová slova

chaos, labyrinth chaos, bronwuv pohyb, oscilátor

Datum vzniku

30.10.2015

Umístění

Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www