Detail publikace

Ne-mydriatický video-oftalmoskop pro měření rychlých časových změn na sítnici

TORNOW, R. KOLÁŘ, R. ODSTRČILÍK, J.

Originální název

Non-mydriatic video ophthalmoscope to measure fast temporal changes of the human retina

Český název

Ne-mydriatický video-oftalmoskop pro měření rychlých časových změn na sítnici

Anglický název

Non-mydriatic video ophthalmoscope to measure fast temporal changes of the human retina

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The analysis of fast temporal changes of the human retina can be used to get insight to normal physiological behavior and to detect pathological deviations. This can be important for the early detection of glaucoma and other eye diseases. We developed a small, lightweight, USB powered video ophthalmoscope that allows taking video sequences of the human retina with at least 25 frames per second without dilating the pupil. Short sequences (about 10 s) of the optic nerve head (20° x 15°) are recorded from subjects and registered offline using two-stage process (phase correlation and Lucas-Kanade approach) to compensate for eye movements. From registered video sequences, different parameters can be calculated. Two applications are described here: measurement of (i) cardiac cycle induced pulsatile reflection changes and (ii) eye movements and fixation pattern. Cardiac cycle induced pulsatile reflection changes are caused by changing blood volume in the retina. Waveform and pulse parameters like amplitude and rise time can be measured in any selected areas within the retinal image. Fixation pattern ΔY(ΔX) can be assessed from eye movements during video acquisition. The eye movements ΔX[t], ΔY[t] are derived from image registration results with high temporal (40 ms) and spatial (1,86 arcmin) resolution. Parameters of pulsatile reflection changes and fixation pattern can be affected in beginning glaucoma and the method described here may support early detection of glaucoma and other eye disease.

Český abstrakt

Analýza rychlých časových změn lidské sítnice může být použita k získání znalostí o normálním fyziologickém chování oka a sítnice a k detekci patologických odchylek. To může být důležité pro včasné odhalení zeleného zákalu a jiných očních chorob. Zde je prezentován malý, přenosný video-oftalmoskop, který umožňuje pořizovat video sekvence lidské sítnice s nejméně 25 snímky za sekundu bez dilatace oka. Krátké sekvence (asi 10 s) zrakového nervu (20 ° x 15 °), jsou zaznamenávány a dále jsou registrované s využitím fázové korelace a optického toku, který je založen na Lucas-Kanade přístupu. Z registrovaných videosekvencí lze vypočítat různé parametry. Jsou zde popsány dvě aplikace: měření (i) srdečního cyklu vyvolané pulzním změny reflexe a (ii) očních pohybů při fixaci vzor.

Anglický abstrakt

The analysis of fast temporal changes of the human retina can be used to get insight to normal physiological behavior and to detect pathological deviations. This can be important for the early detection of glaucoma and other eye diseases. We developed a small, lightweight, USB powered video ophthalmoscope that allows taking video sequences of the human retina with at least 25 frames per second without dilating the pupil. Short sequences (about 10 s) of the optic nerve head (20° x 15°) are recorded from subjects and registered offline using two-stage process (phase correlation and Lucas-Kanade approach) to compensate for eye movements. From registered video sequences, different parameters can be calculated. Two applications are described here: measurement of (i) cardiac cycle induced pulsatile reflection changes and (ii) eye movements and fixation pattern. Cardiac cycle induced pulsatile reflection changes are caused by changing blood volume in the retina. Waveform and pulse parameters like amplitude and rise time can be measured in any selected areas within the retinal image. Fixation pattern ΔY(ΔX) can be assessed from eye movements during video acquisition. The eye movements ΔX[t], ΔY[t] are derived from image registration results with high temporal (40 ms) and spatial (1,86 arcmin) resolution. Parameters of pulsatile reflection changes and fixation pattern can be affected in beginning glaucoma and the method described here may support early detection of glaucoma and other eye disease.

Rok RIV

2015

Vydáno

17.07.2015

ISBN

9781628417050

Kniha

Proceedings of SPIE, Volume 9540

Strany od

954006

Strany do

954006-6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT118071,
 author="Ralf-Peter {Tornow} and Radim {Kolář} and Jan {Odstrčilík}",
 title="Non-mydriatic video ophthalmoscope to measure fast temporal changes of the human retina",
 annote="The analysis of fast temporal changes of the human retina can be used to get insight to normal physiological behavior and to detect pathological deviations. This can be important for the early detection of glaucoma and other eye diseases. We developed a small, lightweight, USB powered video ophthalmoscope that allows taking video sequences of the human retina with at least 25 frames per second without dilating the pupil. Short sequences (about 10 s) of the optic nerve head (20° x 15°) are recorded from subjects and registered offline using two-stage process (phase correlation and Lucas-Kanade approach) to compensate for eye movements. From registered video sequences, different parameters can be calculated. Two applications are described here: measurement of (i) cardiac cycle induced pulsatile reflection changes and (ii) eye movements and fixation pattern. Cardiac cycle induced pulsatile reflection changes are caused by changing blood volume in the retina. Waveform and pulse parameters like amplitude and rise time can be measured in any selected areas within the retinal image. Fixation pattern ΔY(ΔX) can be assessed from eye movements during video acquisition. The eye movements ΔX[t], ΔY[t] are derived from image registration results with high temporal (40 ms) and spatial (1,86 arcmin) resolution. Parameters of pulsatile reflection changes and fixation pattern can be affected in beginning glaucoma and the method described here may support early detection of glaucoma and other eye disease.",
 booktitle="Proceedings of SPIE, Volume 9540",
 chapter="118071",
 doi="10.1117/12.2181183",
 howpublished="online",
 year="2015",
 month="july",
 pages="954006--954006-6",
 type="conference paper"
}