Detail publikace

Detekce těkavých organických látek pomocí čidla flexibilní plynů na základě nanostruktury oxidu wolframu funkcionalizovaných s Au a Pt nanočásticemi

VALLEJOS VARGAS, S Gracia, I. Bravo, J. Figueras, E. Hubaliek, J. Cane, C.

Originální název

Detection of volatile organic compounds using flexible gas sensing devices based on tungsten oxide nanostructures functionalized with Au and Pt nanoparticles

Český název

Detekce těkavých organických látek pomocí čidla flexibilní plynů na základě nanostruktury oxidu wolframu funkcionalizovaných s Au a Pt nanočásticemi

Anglický název

Detection of volatile organic compounds using flexible gas sensing devices based on tungsten oxide nanostructures functionalized with Au and Pt nanoparticles

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Flexible gas sensor devices are fabricated and optimized by integrating directly, via a single-step vapor-phase deposition method, highly crystalline tungsten oxide nanostructures functionalized with either gold or platinum nanoparticles. Gas tests of these devices show significant improvements with respect to flexible gas sensors based on non-functionalized structures, including greater responses to various volatile organic compounds (ethanol, acetone, methanol and toluene) and better selectivity towards ethanol and methanol, as demonstrate results for the sensors based on platinum-functionalized structures. The method presented here, which includes the fabrication of the whole flexible gas sensing device and the integration of functional nanostructures without the use of transfer methods, provides a simpler, faster and inexpensive method for the fabrication of highly functional flexible microsystems for gas sensing

Český abstrakt

Flexibilní zařízení pro snímání plynů jsou vyrobeny a optimalizován tím, že integruje přímo , pomocí jednokrokové metody parní fázi depozice , vysoce krystalické nanostruktury oxidem wolframu funkcionalizované buď zlatem nebo platinou nanočástic . Plynové zkoušky těchto zařízení vykazují významné zlepšení , pokud jde o pružné plynové senzory na bázi non - funkcionalizovaných struktur, včetně větší odpovědi na různé těkavých organických sloučenin ( ethanol , aceton , methanol a toluen ) a lepší selektivity směrem k ethanolu a methanolu , jak ukazují výsledky pro čidla na bázi platiny s funkčním strukturám . Metoda, kterou zde představila , který zahrnuje zhotovení celého flexibilního plynu snímacího zařízení a integrace funkčních nanostruktur bez použití metod přenosu , nabízí jednodušší , rychlejší a nenákladný způsob pro výrobu vysoce funkčních flexibilních mikrosystémů pro plynovou snímání. (Strojový překlad)

Anglický abstrakt

Flexible gas sensor devices are fabricated and optimized by integrating directly, via a single-step vapor-phase deposition method, highly crystalline tungsten oxide nanostructures functionalized with either gold or platinum nanoparticles. Gas tests of these devices show significant improvements with respect to flexible gas sensors based on non-functionalized structures, including greater responses to various volatile organic compounds (ethanol, acetone, methanol and toluene) and better selectivity towards ethanol and methanol, as demonstrate results for the sensors based on platinum-functionalized structures. The method presented here, which includes the fabrication of the whole flexible gas sensing device and the integration of functional nanostructures without the use of transfer methods, provides a simpler, faster and inexpensive method for the fabrication of highly functional flexible microsystems for gas sensing

Klíčová slova

Pružné plynové senzory; Functionalization; Nanostruktury; VOC

Rok RIV

2015

Vydáno

01.07.2015

Nakladatel

Elsevier

Místo

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS

Strany od

27

Strany do

34

Strany počet

139

URL