Detail publikace

Nanometrické heterostruktury na bázi nanojehel z Fe2O3@WO3-x a jejich přímé integrace na flexibilní platformy pro detekci toluenu

VALLEJOS VARGAS, S Gracia, I. Figueras, E. Cane, C.

Originální název

Nanoscale Heterostructures Based on Fe2O3@WO3-x Nanoneedles and Their Direct Integration into Flexible Transducing Platforms for Toluene Sensing

Český název

Nanometrické heterostruktury na bázi nanojehel z Fe2O3@WO3-x a jejich přímé integrace na flexibilní platformy pro detekci toluenu

Anglický název

Nanoscale Heterostructures Based on Fe2O3@WO3-x Nanoneedles and Their Direct Integration into Flexible Transducing Platforms for Toluene Sensing

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Nanoscale heterostructures based on WO3-x nanoneedles functionalized with Fe2O3 nanoparticles are integrated directly into flexible polymer-based transducing platforms via aerosol-assisted chemical vapor deposition. Results demonstrate that the incorporation of Fe2O3 nanoparticles at the surface of WO3-x nanoneedles enhances the electronic and sensing properties of WO3-x, providing a 6-fold increase in sensitivity to toluene and low cross-sensitivity to hydrogen and ethanol. These enhanced-sensing properties are comparable to those obtained via functionalization with precious metal (Pt) nanoparticles, which are commonly used to enhance sensor performance.

Český abstrakt

Nanometrické heterostruktury na bázi nanojehel WO3 – x funkcionalizované nanočásticemi Fe2O3 jsou přímo integrovány na flexibilní platformu na bázi polymerů prostřednictvím nanášení chemickým výparem s pomocí aerosolu . Výsledky dokazují, že začlenění Fe2O3 nanočástic na povrchu nanojehlic WO3 - x zvyšuje elektronické a snímaci vlastnosti WO3 -x , poskytujicí 6 - násobné zvýšení citlivosti na toluen a nízkou zkříženou citlivělost na vodík a ethanol. Tyto vlastnosti s lepší citlivostí jsou srovnatelné s výsledky získanými pomocí funkcionalizace s nanočásticemi drahých kovu (Pt) , které se běžně používají pro zvýšení výkonu senzoru.

Anglický abstrakt

Nanoscale heterostructures based on WO3-x nanoneedles functionalized with Fe2O3 nanoparticles are integrated directly into flexible polymer-based transducing platforms via aerosol-assisted chemical vapor deposition. Results demonstrate that the incorporation of Fe2O3 nanoparticles at the surface of WO3-x nanoneedles enhances the electronic and sensing properties of WO3-x, providing a 6-fold increase in sensitivity to toluene and low cross-sensitivity to hydrogen and ethanol. These enhanced-sensing properties are comparable to those obtained via functionalization with precious metal (Pt) nanoparticles, which are commonly used to enhance sensor performance.

Klíčová slova

AACVD; oxid železitý; flexibilní plynové senzory; toluen; oxidu wolframu

Rok RIV

2015

Vydáno

26.08.2015

Nakladatel

American Chemical Society

Strany od

18638

Strany do

18649

Strany počet

7

URL

BibTex


@article{BUT117950,
 author="Stella {Vallejos Vargas}",
 title="Nanoscale Heterostructures Based on Fe2O3@WO3-x Nanoneedles and Their Direct Integration into Flexible Transducing Platforms for Toluene Sensing",
 annote="Nanoscale heterostructures based on WO3-x nanoneedles functionalized with Fe2O3 nanoparticles are integrated directly into flexible polymer-based transducing platforms via aerosol-assisted chemical vapor deposition. Results demonstrate that the incorporation of Fe2O3 nanoparticles at the surface of WO3-x nanoneedles enhances the electronic and sensing properties of WO3-x, providing a 6-fold increase in sensitivity to toluene and low cross-sensitivity to hydrogen and ethanol. These enhanced-sensing properties are comparable to those obtained via functionalization with precious metal (Pt) nanoparticles, which are commonly used to enhance sensor performance.",
 address="American Chemical Society",
 chapter="117950",
 doi="10.1021/acsami.5b05081",
 howpublished="print",
 institution="American Chemical Society",
 number="33",
 volume="7",
 year="2015",
 month="august",
 pages="18638--18649",
 publisher="American Chemical Society",
 type="journal article"
}