Detail publikace

Porovnání ASL a DCE-MRI perfusních dat na myším modelu carcinomu

GROSSOVÁ, L. JIŘÍK, R. SOUČEK, K. DRAŽANOVÁ, E. STARČUK, Z.

Originální název

Comparison of ASL and DCE-MRI Perfusion Map in Small Animal Model of Cancer

Český název

Porovnání ASL a DCE-MRI perfusních dat na myším modelu carcinomu

Anglický název

Comparison of ASL and DCE-MRI Perfusion Map in Small Animal Model of Cancer

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper is focused on quantitative perfusion analysis using pulsed ASL (FAIRRARE) and DCE-MRI (using high- and low-molecular-weight contrast agents) in a mouse tumour model. Tumour blood-flow maps of both methods were compared using visual assessment, region analysis (median, percentiles), scatter plots and correlation coefficients. ASL blood-flow estimates matched the DCE-MRI blood-flow estimations in some cases. Possible reasons for poor match in the other cases were investigated. This study indicates that in tumour perfusion analysis, we might profit from the combination of ASL and DCEMRI instead of using just one of them.

Český abstrakt

Tato práce se zaměřuje na kvantifikaci perfuzní analýzy používající metodu ASL (FAIR RARE) a DCE-MRI metodu (používající vysoko a nízko molekulární kontrastní látku). Mapy průtoku krve nádorem byly porovnávány jednak vizuálně, dále regionální analýzu (medián, percentily), scatter ploty a korelační koeficienty. Mapy průtoku z obou metod dosáhly dobré shody v několika případech. Byly prozkoumány možné příčiny malé shody map průtoku v ostatních případech. Závěrem je tedy lépe kombinovat obě perfuzní metody než používat pouze jednu z nich.

Anglický abstrakt

This paper is focused on quantitative perfusion analysis using pulsed ASL (FAIRRARE) and DCE-MRI (using high- and low-molecular-weight contrast agents) in a mouse tumour model. Tumour blood-flow maps of both methods were compared using visual assessment, region analysis (median, percentiles), scatter plots and correlation coefficients. ASL blood-flow estimates matched the DCE-MRI blood-flow estimations in some cases. Possible reasons for poor match in the other cases were investigated. This study indicates that in tumour perfusion analysis, we might profit from the combination of ASL and DCEMRI instead of using just one of them.

Rok RIV

2015

Vydáno

25.05.2015

ISBN

978-80-969672-9-2

Kniha

10th International Conference on Measurement

Strany od

160

Strany do

163

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT117240,
  author="Lucie {Krátká} and Radovan {Jiřík} and Karel {Souček} and Eva {Dražanová} and Zenon {Starčuk}",
  title="Comparison of ASL and DCE-MRI Perfusion Map in Small Animal Model of Cancer",
  annote="This paper is focused on quantitative perfusion analysis using pulsed ASL (FAIRRARE)
and DCE-MRI (using high- and low-molecular-weight contrast agents) in a mouse
tumour model. Tumour blood-flow maps of both methods were compared using visual
assessment, region analysis (median, percentiles), scatter plots and correlation coefficients.
ASL blood-flow estimates matched the DCE-MRI blood-flow estimations in some cases.
Possible reasons for poor match in the other cases were investigated. This study indicates
that in tumour perfusion analysis, we might profit from the combination of ASL and DCEMRI
instead of using just one of them.",
  booktitle="10th International Conference on Measurement",
  chapter="117240",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="may",
  pages="160--163",
  type="conference paper"
}