Detail publikace

Použití ASL perfusní metody pro monitorování změn prokrvení mozku na modelu schizofrenie potkanu a po chronické admonistraci aripiprazolu

DRAŽANOVÁ, E. GROSSOVÁ, L. PISTOVČÁKOVÁ, J. KHAINAR, A. REGINA, D. KAŠPÁREK, T. STARČUK, Z.

Originální název

Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and after Chronic Administration of Aripiprazole

Český název

Použití ASL perfusní metody pro monitorování změn prokrvení mozku na modelu schizofrenie potkanu a po chronické admonistraci aripiprazolu

Anglický název

Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and after Chronic Administration of Aripiprazole

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Animals prenatally exposed to polyriboinosinic–polyribocytidilic acid (poly I:C) can be used to parallel neuropathological abnormalities seen in schizophrenia patients. The aim of this study was to test the utility of Arterial Spin Labeling (ASL) MRI method for the evaluation of perfusion in different brain regions in the developmental poly I:C model of schizophrenia in rats. In these animals we further investigated the effect of chronic administration of the antipsychotic aripiprazole on brain perfusion. In the circle of Willis region, we observed significant (p<0,05) increase of blood perfusion in the poly I:C model of schizophrenia in both males and females, and significantly higher perfusion in males than in females in vehicle-treated controls. Perfusion in hippocampus (in both hemispheres) was found significantly higher in males than in females in both vehicle-treated controls and poly I:C prenatally exposed animals. The significantly increased blood perfusion in the circle of Willis in poly I:C prenatally exposed males was found to persist even after chronic administration of aripiprazole. These results add new data to understanding of antipsychotic effects and demonstrate the viability of the proposed approach of combination of the ASL MRI method and the selected rat model of schizophrenia.

Český abstrakt

Zvířata prenatálně vystaven polyriboinosinic-polyribocytidilic kyseliny (poly I: C) mohou být použita pro paralelní neuropatologické abnormality u pacientů se schizofrenií. Cílem této studie bylo otestovat užitečnost Arterial Spin Labeling (ASL) metody MRI pro vyhodnocení perfuze v různých oblastech mozku ve vývojovém poly I:C modelu schizofrenie u krys. U těchto zvířat jsme dále zkoumali vliv chronického podávání antipsychotického aripiprazolu na mozkové prokrvení. V oblasti Willisova okruhu jsme pozorovali významné (p <0,05) zvýšení prokrvení u poly I:C modelu schizofrenie u samcu i samic, a výrazně vyšší prokrvení u samcu než u samic vehikulem ošetřených. Perfuse v hipokampu (v obou hemisfér) byla signifikantně vyšší u samcu než u samic u obou kontrol a poly vehikulum I: C prenatally vystavena zvířata. Výrazně zvýšená prokrvení v kruhu Willis v poly I: C byl nalezen prenatálně vystaveni muži přetrvávají i po chronické podávání aripiprazolu. Tyto výsledky přidat nová data k pochopení antipsychotika efekty a demonstrují životaschopnost navrženého přístupu kombinace ASL MRI metoda a vybraný model schizofrenie krysa.

Anglický abstrakt

Animals prenatally exposed to polyriboinosinic–polyribocytidilic acid (poly I:C) can be used to parallel neuropathological abnormalities seen in schizophrenia patients. The aim of this study was to test the utility of Arterial Spin Labeling (ASL) MRI method for the evaluation of perfusion in different brain regions in the developmental poly I:C model of schizophrenia in rats. In these animals we further investigated the effect of chronic administration of the antipsychotic aripiprazole on brain perfusion. In the circle of Willis region, we observed significant (p<0,05) increase of blood perfusion in the poly I:C model of schizophrenia in both males and females, and significantly higher perfusion in males than in females in vehicle-treated controls. Perfusion in hippocampus (in both hemispheres) was found significantly higher in males than in females in both vehicle-treated controls and poly I:C prenatally exposed animals. The significantly increased blood perfusion in the circle of Willis in poly I:C prenatally exposed males was found to persist even after chronic administration of aripiprazole. These results add new data to understanding of antipsychotic effects and demonstrate the viability of the proposed approach of combination of the ASL MRI method and the selected rat model of schizophrenia.

Rok RIV

2015

Vydáno

25.05.2015

Nakladatel

Institute of Measurement Science

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-969672-9-2

Kniha

10th International Conference on Measurement

Strany od

81

Strany do

84

Strany počet

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT117239,
 author="Eva {Dražanová} and Lucie {Krátká} and Jana {Pistovčáková} and Amit {Khainar} and Demlová {Regina} and Tomáš {Kašpárek} and Zenon {Starčuk}",
 title="Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and after Chronic Administration of Aripiprazole",
 annote="Animals prenatally exposed to polyriboinosinic–polyribocytidilic acid (poly I:C)
can be used to parallel neuropathological abnormalities seen in schizophrenia patients. The
aim of this study was to test the utility of Arterial Spin Labeling (ASL) MRI method for the
evaluation of perfusion in different brain regions in the developmental poly I:C model of
schizophrenia in rats. In these animals we further investigated the effect of chronic
administration of the antipsychotic aripiprazole on brain perfusion. In the circle of Willis
region, we observed significant (p<0,05) increase of blood perfusion in the poly I:C model of
schizophrenia in both males and females, and significantly higher perfusion in males than in
females in vehicle-treated controls. Perfusion in hippocampus (in both hemispheres) was
found significantly higher in males than in females in both vehicle-treated controls and poly
I:C prenatally exposed animals. The significantly increased blood perfusion in the circle of
Willis in poly I:C prenatally exposed males was found to persist even after chronic
administration of aripiprazole. These results add new data to understanding of antipsychotic
effects and demonstrate the viability of the proposed approach of combination of the ASL MRI
method and the selected rat model of schizophrenia.",
 address="Institute of Measurement Science",
 booktitle="10th International Conference on Measurement",
 chapter="117239",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Measurement Science",
 year="2015",
 month="may",
 pages="81--84",
 publisher="Institute of Measurement Science",
 type="conference paper"
}