Detail publikace

Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby

NOVÁK, J. PALACKÝ, J.

Originální název

Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Reagujeme na aktuálny záujem o skladané origamické štruktúry ako inšpiráciu architektonického návrhu dvomi prípadovými štúdiami návrhov v mierke bytového zariadenia. V prvej štúdii skúmame na návrhoch polypropylénových svietidiel taktilné návrhové metódy ako alternatívu ku kresbovému hľadaniu tvaru. V druhej práci skúmame geometrické a topografické zákonitosti rozvinuteľnosti a zložiteľnosti skladaných stolov do plochy pri zachovaní ich funkčných kvalít. Špeciálnu pozornosť venujeme dôsledkom použitia doskového materiálu s nezanedbateľnou hrúbkou. Prototypy vyrábame s použitím CNC hornej frézky. Na návrhoch svietidiel vidíme široké priestorotvorné a tvaroslovné možnosti skladaných štruktúr ako aj zhodu priestoru hmoty a tvaru. Štúdie stolov ukázali, že sme dnes schopní tvorivej kontroly nad návrhom skladaných štruktúr s kinetickými vlastnosťami.

Plný text v Digitální knihovně

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT116983,
 author="Jakub {Novák} and Jiří {Palacký}",
 title="Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby",
 annote="Reagujeme na aktuálny záujem o skladané origamické štruktúry ako inšpiráciu architektonického návrhu dvomi prípadovými štúdiami návrhov v mierke bytového zariadenia. V prvej štúdii skúmame na návrhoch polypropylénových svietidiel taktilné návrhové metódy ako alternatívu ku kresbovému hľadaniu tvaru. V druhej práci skúmame geometrické a topografické zákonitosti rozvinuteľnosti a zložiteľnosti skladaných stolov do plochy pri zachovaní ich funkčných kvalít. Špeciálnu pozornosť venujeme dôsledkom použitia doskového materiálu s nezanedbateľnou hrúbkou. Prototypy vyrábame s použitím CNC hornej frézky. Na návrhoch svietidiel vidíme široké priestorotvorné a tvaroslovné možnosti skladaných štruktúr ako aj zhodu priestoru hmoty a tvaru. Štúdie stolov ukázali, že sme dnes schopní tvorivej kontroly nad návrhom skladaných štruktúr s kinetickými vlastnosťami.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 booktitle="7th Architecture in Perspective 2015",
 chapter="116983",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 year="2015",
 month="september",
 pages="75--77",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 type="conference paper"
}