Detail patentu

Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou

VRBA, R. MAREČEK, K. SOCHOR, M. CIHLÁŘ, J. JAN, V. KADLEC, J. PEKÁREK, J. VESELÝ, M. VLACH, R. STROBL, K.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou, sestávající z keramické základny, ve které je vytvořeno zahloubení, na kterém jsou uloženy vodivé elektrody a krycí vrstva. Nad zahloubením je umístěna tlakoměrná membrána se systémem vodivých elektrod. Zahloubení je kruhového tvaru, po obvodu keramické základny je vytvořena rovná plocha, od jejíž krajní vnitřní části je směrem do středu keramické základny vedeno kruhové zahloubení. Na rovné ploše je nanesena spojovací vrstva, přes kterou je keramická základna spojena s tlakovou membránou.

Klíčová slova

Tlakový kapacitní keramický senzor, tvarovaná základna, zahloubení, vodivé elektrody, krycí vrstva, tlakoměrná membrána

Číslo patentu

305390

Datum zápisu

15.07.2015

Vlastník

BD SENSORS s.r.o., Buchlovice Vysoké učení technické v Brně ELCERAM a.s., Hradec Králové

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek